Gdzie burmistrz Świebodzic ma uchwały Rady Miejskiej

Do dzikich reklam w Świebodzicach jesteśmy już przyzwyczajeni do tego stopnia, że większości przypadków nie zwracamy na nie uwagi.

Oprócz „walorów” estetycznych trzeba pamiętać, że są przepisy regulujące możliwość umieszczania reklam przy drogach publicznych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Obostrzenia obowiązują w obrębie skrzyżowań i na znakach drogowych gdzie umieszczanie reklam jest zabronione niezależnie od woli zarządcy drogi. Przykład łamania przepisów niestety idzie ze świebodzickiego Ratusza. Instytucje gminne umieszczają swoje reklamy na tandetnych kawałkach dykty wbrew zasadom regulowanym przez ogólne przepisy.

Burmistrz Bogdan Kożuchowicz łamie prawo.

Burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz łamie prawo lokalne do którego przestrzegania obliguje go Rada Miejska w zdecydowanej większości pochodząca z KWW Bogdana Kożuchowicza. Zgodnie z uchwałą nr X/59/2015 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 24 sierpnia 2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru staromiejskiego położonego w obrębie Śródmieścia miasta Świebodzice § 8.1 punkt 3, podpunkty 2) i 17) oraz § 9 punkt 2) podpunkt c) na terenie określonym w uchwale nie wolno umieszczać nośników reklamowych i elementów dysharmonijnych z otoczeniem. Na zdjęciach widać w jakim poważaniu burmistrz ma cytowaną uchwałę.

Sprawa nielegalnych nośników reklamowych była poruszana wcześniej w serwisie, efektem jest usunięcie reklam z przystanków autobusowych. Pytaniem jest, kiedy burmistrz przestanie wykorzystywać pozycję gospodarza miasta aby stawać ponad prawem. Dlaczego Rada Miejska nie interweniuje w tej sprawie? Przykładem, że sytuacja może wyglądać inaczej niech będą sąsiednie miasta gdzie są publiczne miejsca dla reklam, a ich użytkowanie określone jest regulaminem jednakowym dla wszystkich.

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress