II Sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach w kadencji 2014-18.

II sesja Rady Miejskiej, to pierwsza w nowej kadencji, podczas której radni podejmą pierwsze istotne decyzję dla mieszkańców Świebodzic.

Porządek Obrad

II sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach
Kadencji 2014 – 2018
w dniu 09 grudnia 2014 r. – godz. 15:30
Ratusz – sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach

 • Otwarcie sesji i powitanie.
 • Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 • Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 • Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 • Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Zapytania do przedłożonych sprawozdań.
 • Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach :
  1. Wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Świebodzicach.
  2. Powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Świebodzicach i określenia ich składu osobowego.
  3. Wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Świebodzicach.
  4. Ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Świebodzice.
  5. Zmian budżetu gminy na 2014 r.
  6. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  7. Zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/193/08 Rady Miejskiej z dnia 11 września 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świebodzice.
  8. Zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Świebodzicach w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez gminę na terenie miasta Świebodzice.
  9. Rocznego Programu Współpracy Gminy Świebodzice z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
 • Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 • Informacje dla radnych.
 • Zakończenie obrad.

Sebastian Biały

!IMG_6558

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress