III sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach.

Już jutro odbędzie się ostatnia w tym roku sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach.

Przypominam, że na sesję może przyjść każdy zainteresowany pracą samorządu, w sali obrad są przygotowane miejsca dla publiczności.

W dniu jutrzejszym, jako najważniejsze, będą rozpatrywane projekty uchwał w sprawach budżetu na rok 2015 oraz wieloletniej prognozy finansowej gminy Świebodzice. Niestety oba dokumenty są bardzo zachowawcze i nie ma w nich istotnych dla rozwoju miasta planów…

Treść rozpatrywanych dokumentów przygotowanych przez burmistrza (pdf ok. 11 MB) jest tutaj: projekt budżetu na rok 2015 oraz wieloletnia prognoza finansowa

Porządek obrad III sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2014 – 2018
w dniu 30 grudnia 2014 r. – godz. 12:00
Ratusz – sala posiedzeń urzędu miejskiego

 • Otwarcie sesji i powitanie.
 • Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 • Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady miejskiej.
 • Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 • Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Zapytania do przedłożonych sprawozdań.
 • Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1. przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej gminy Świebodzice na lata 2015 – 2022,
  2. uchwała budżetowa gminy Świebodzice na rok 2015.
 • Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 • Informacje dla radnych.
 • Zakończenie obrad.

Sebastian Biały

 

!IMG_6558

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress