Komu zależy na obwodnicy Świebodzic?

Obwodnica Świebodzic to cywilizacyjna konieczność dla naszego miasta. Już w tej chwili miasto jest „zakorkowane” na kierunku Strzegom – Wałbrzych a za chwilę, po uruchomieniu kolejnego odcinka drogi S3 może dojść do kompletnego paraliżu komunikacyjnego. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta to jedyne rozwiązanie.

Aby zastanowić się nad odpowiedzią na pytanie postawione w tytule należy przytoczyć kilka faktów i zastanowić się które z nich są fikcyjną zasłoną dymną, a które przynajmniej próbą działania.

Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2017 została przyjęta uchwała zmieniająca studium uwarunkowań i kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Świebodzic (dalej w skrócie: studium). Studium to dokument sporządzany dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania, dokument który wiąże wójta, burmistrza, prezydenta miasta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i służy koordynacji ustaleń tych planów. W poprzednim studium z 2005 roku zostały wyraźnie zaznaczone i zarezerwowane tereny pod drogi będące planowaną obwodnicą Świebodzice z kierunku Strzegom, przez ul. Jeleniogórską do wyjazdu w kierunku Wałbrzycha odpowiednio jako ulica główna i ulica główna o ruchu przyspieszonym. W projekcie noweli studium przedstawionym w 2017 roku zostały wprowadzone zmiany dotyczące tych kluczowych dla budowy w przyszłości obwodnicy terenów. O ile rezerwa terenu pod odcinek ul. Jeleniogórska – wyjazd do Wałbrzycha została zachowana z nieznaczącą zmianą formuły (teren z zakazem budowy obiektów kubaturowych) to na odcinku z kierunku Strzegom do ul. Jeleniogórskiej rezerwa terenu miała zostać zachowana dla drogi zbiorczej a nie głównej jak wcześniej. Może to nieco skomplikowane ale taką nomenklaturę wprowadził rozporządzeniem Minister Transportu i Gospodarki Morskiej w celu klasyfikacji i standaryzacji parametrów dróg. W każdym razie to na wniosek radnego Mariusz Szafrańca, prezesa Stowarzyszenia Obywatelskie Świebodzice, w studium przywrócono status tej rezerwy terenowej dla drogi głównej co pozwoli w przyszłości wybudować tam obwodnicę. Czujność radnego wynika zapewne z faktu, że temat obwodnicy od dawna jest gorącym tematem w Stowarzyszeniu i działanie na rzecz jej budowy były jednym z kluczowych punktów programu wyborczego stowarzyszenia w poprzednich wyborach samorządowych.

W listopadzie ubiegłego roku Stowarzyszenie Obywatelskie Świebodzice zorganizowało pikietę w celu zwrócenia uwagi na problem i fakt niekorzystnych zapisów w studium. Pikieta została dobrze odebrana przez Świebodziczan, każdy przechodzący zgadzał się, że problem jest i należy go rozwiązać a wyczekiwanie nie poprawi sytuacji.

Ponieważ po pikiecie burmistrz zaczął głośno mówić o woli, poparciu i staraniach w sprawie, poproszę o udostępnienie dokumentów, które zostały złożone w ciągu ostatnich 10 lat do kogokolwiek lub jakiejkolwiek instytucji. Po ewentualnym otrzymaniu (są to dokumenty dotyczące sprawy publicznej wiec są jawne) do tematu wrócę.

Jedna myśl na temat “Komu zależy na obwodnicy Świebodzic?

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress