Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego znacznej części Świebodzic zostały wyłożone

Udostępnianie jest fajne!

„Wyłożenie” Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego to procedura przed ich uchwaleniem przez Radę Miejską.

To bardzo ważny dokument dla właścicieli nieruchomości i inwestorów. Po uchwaleniu MPZP, zmiany dotyczące warunków użytkowania terenów będą dużo trudniejsze. Od 19 października zostały „wyłożone” dokumenty obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Ciernie 5 oraz Ciernie 4 i Śródmieście 3 w Świebodzicach.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach jest zaplanowana:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Śródmieście 3 w Świebodzicach, w dniu 04 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, pok. nr 7 (sala narad), o godz. 1100
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Ciernie 5 w Świebodzicach, w dniu 04 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, pok. nr 7 (sala narad), o godz. 1200

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Świebodzice, na adres: Urząd Miejski w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 grudnia 2020 r.

Dokumenty do przeglądania można pobrać tuta:

Ciernie 4 i Śródmieście 3: Opracowanie_ekofizjograficzne02; mpzp_Ciernie_4_srod_projekt_uchwaly; mpzp_Ciernie_4_srod_rysunek

Ciernie 4 i Ciernie 5: Opracowanie01; mpzp_Ciernie_4_5_projekt_uchwaly; mpzp_Ciernie_4_5_rysunek

Oraz przeglądać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, pok. nr 18, od poniedziałku do piątku w godz. od 830 do 1500 i na stronach BIP.

UWAGA: ze względu na COVID informacje dotyczące konsultacji i możliwości osobistego przeglądania mogą ulec zmianie!

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress