Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego znacznej części Świebodzic zostały wyłożone

„Wyłożenie” Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego to procedura przed ich uchwaleniem przez Radę Miejską.

To bardzo ważny dokument dla właścicieli nieruchomości i inwestorów. Po uchwaleniu MPZP, zmiany dotyczące warunków użytkowania terenów będą dużo trudniejsze. Od 19 października zostały „wyłożone” dokumenty obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Ciernie 5 oraz Ciernie 4 i Śródmieście 3 w Świebodzicach.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach jest zaplanowana:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Śródmieście 3 w Świebodzicach, w dniu 04 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, pok. nr 7 (sala narad), o godz. 1100
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębach: Ciernie 4 i Ciernie 5 w Świebodzicach, w dniu 04 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, pok. nr 7 (sala narad), o godz. 1200

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Świebodzice, na adres: Urząd Miejski w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 grudnia 2020 r.

Dokumenty do przeglądania można pobrać tuta:

Ciernie 4 i Śródmieście 3: Opracowanie_ekofizjograficzne02; mpzp_Ciernie_4_srod_projekt_uchwaly; mpzp_Ciernie_4_srod_rysunek

Ciernie 4 i Ciernie 5: Opracowanie01; mpzp_Ciernie_4_5_projekt_uchwaly; mpzp_Ciernie_4_5_rysunek

Oraz przeglądać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świebodzicach w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice, pok. nr 18, od poniedziałku do piątku w godz. od 830 do 1500 i na stronach BIP.

UWAGA: ze względu na COVID informacje dotyczące konsultacji i możliwości osobistego przeglądania mogą ulec zmianie!

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress