Nowy skład prezydium Rady Miejskiej w Świebodzicach

30 grudnia 2019 roku odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2018 – 2023, w porządku obrad było aż 26 projektów uchwał!

Po precedensie wywołanym przez burmistrza Świebodzic na poprzedniej sesji (burmistrz nie chciał zgodzić się na zmiany w kolejności procedowania projektów uchwał – nikt nie pamięta takiej sytuacji w historii rady!) XXI sesja została zwołana na wniosek grupy radnych, a projekty uchwał burmistrza zostały dołączone do porządku.

Na prośbę radnego z klubu wspierającego burmistrza, a za zgodą radnych wnioskodawców, został zmieniony porządek obrad tak aby uchwały burmistrza były procedowane w pierwszej kolejności, w uzasadnieniu podano, że ze względu na obecność urzędników (którzy będą mogli wyjść do domu po stosownym głosowaniu)… jak się później okazało powód był inny. Burmistrz po prostu wyszedł z sesji na ponad 2 godziny przed końcem, podobnie uczyniła część radnych… Bez słowa wyjaśnienia, bez noworocznych życzeń dla mieszkańców na ostatniej sesji w roku.

W porządku obrad pojawił się szereg projektów uchwał dotyczących zmian personalnych w prezydium i w składach komisji. To kolejne pokłosie doprowadzenia przez burmistrza Ozgę do rozpadu koalicji z Obywatelskimi Świebodzicami. Z funkcji wiceprzewodniczących zostali odwołani radni Janusz Kościukiewicz i Jan Klepiec, na ich miejsca zostali wybrani radni Aneta Dobosz i Tomasz Czekaj.

Kontrowersje wzbudziły dwa projekty uchwał: Program Wspierania Rodziny na lata 2020 – 2022 oraz Gminnego oraz Programm Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świebodzice na rok 2020. Programy okazały się skopiowane z lat poprzednich do tego stopnia, że zawierały nieaktualne treści. W wyniku dyskusji drugi z projektów został „zdjęty” z porządku.

Podczas sesji została przyjęta Strategia Rozwoju Miasta Świebodzice na lata 2021 – 2027. To ważny dokument, którego celem jest ukierunkowanie działań w gminie aby nie były one podyktowane wyłącznie bieżącymi potrzebami. Projekt był długo i szczegółowo opiniowany. Zostało zgłoszonych wiele uwag (ponad 40 w imieniu Stowarzyszenia Obywatelskie Świebodzice) z których większość wzięto pod uwagę. Strategia z jednej strony to więcej pracy w celu weryfikacji jej realizacji ale z drugiej ułatwienie dla rządzących polegające na określeniu czy bieżące decyzje służą celowi w dłuższej perspektywie.

Jedna myśl na temat “Nowy skład prezydium Rady Miejskiej w Świebodzicach

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress