Rodziny 3+ jednoczą się

Od niedawna rodziny posiadające troje i więcej dzieci mogą korzystać z uprawnień jakie daje Karta Dużej Rodziny. W Świebodzicach również taka karta została wprowadzona. To jednak ciągle mało, dlatego przedsiębiorczy rodzice, nie czekając na kolejne rządowe regulacje, sami próbują ułatwić sobie codzienne życie.

W lutym tego roku w Wałbrzychu powstało Koło Związku Dużych Rodzin „Trzy plus” (Koło ZDR3+). Zostały wybrane władze. Przewodniczącą Zarządu została pani Katarzyna Duda. Członkiniami: Iwona Białas, Urszula Lew, Joanna Topolewska.
Mimo iż koło działa w Wałbrzychu bardzo chętnie nawiąże kontakt z rodzinami z innych miast, także z naszych Świebodzic. Oprócz ważnych statutowych działań, działalność Koła będzie opierała się też na zwyczajnej pomocy, takiej jak chociażby wymiana ubrankami czy zwyczajne rozmowy – jak zapewnia przewodnicząca, pani Katarzyna Duda.

Członkowie na walnym Zebraniu podjęli uchwałę dotyczącą planu działalności Koła na kadencję 2015-2018 i będą zajmować się następującymi zagadnieniami:

 1. Aktywne uczestnictwo w działalności ogólnopolskiej Związku Dużych Rodzin 3+, zgłaszanie wniosków i postulatów w zakresie działalności statutowej Związku.
 2. Prowadzenie działalności wspierającej funkcjonowanie dużych rodzin miasta Wałbrzycha, poprzez poradnictwo prawne, społeczne oraz edukację.
 3. Prowadzenie działalności integracyjnej dużych rodzin na terenie gminy Wałbrzych.
 4. Aktywna działalność pozyskiwania firm, instytucji wspomagających ulgi w ramach wałbrzyskiej karty 3+ oraz ogólnopolskiej karty dużej rodziny.
 5. Współpraca z przedsiębiorcami w sprawie wsparcia materialnego inicjatyw podejmowanych przez Koło.
 6. Współpraca z lokalnymi władzami samorządowymi oraz lokalnymi parlamentarzystami w zakresie działalności Koła na rzecz dużych rodzin.
 7. Promowanie idei, iż duża rodzina nie jest problemem- patologią społeczną, głównie poprzez promocję wartości, jaką jest rodzina i posiadanie dzieci, w lokalnych mediach, poprzez imprezy i inną działalność koła.
 8. Podejmowanie działań powodujących pozyskiwanie nowych członków Koła.
 9. Pomoc, w tym pomoc materialna, w sytuacjach losowych rodzinom, zwłaszcza rodzinom wielodzietnym.
 10. Analizowanie sytuacji dużych rodzin i ich potrzeb.
 11. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Członkiem Rzeczywistym może być każdy z małżonków wychowujących co najmniej troje dzieci oraz pełnoletnie dzieci z dużych rodzin.
O status Członka Wspierającego może się ubiegać każda osoba, która popiera cele statutowe Związku i chce pomóc w ich realizacji.
Członkiem Wspierającym ZDR 3+ mogą również zostać organizacje zrzeszające rodziny wielodzietne.

111

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress