X sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach dla emerytów i bezrobotnych…

W najbliższy poniedziałek, 24 sierpnia 2015 r. o godzinie 13:00, odbędzie się X sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach. Miejsce: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1.

Porządek Obrad:

 • Otwarcie sesji i powitanie.
 • Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 • Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 • Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 • Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Zapytania do przedłożonych sprawozdań.
  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1. zmian budżetu gminy na 2015 r.
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2015-2022
  3. opinii o celowości wniesienia oraz wyceny wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Wodociągów i Kanalizacji z/s w Świebodzicach ul. Kasztanowa 1
  4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru staromiejskiego położonego w obrębie Śródmieście miasta Świebodzice
  5. zniesienia statusu ochrony z pomnika przyrody drzewa gatunku: jesion wyniosły, rosnącego w Parku Miejskim w Świebodzicach
  6. utworzenia obwodu głosowania nr 22 w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MIKULICZ” w Świebodzicach w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 • Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 • Informacje dla radnych.
 • Zakończenie obrad.

Nową praktyką tej sesji jest godzina rozpoczęcia obrad, do tej pory posiedzenia odbywały się po godzinie 15, co pozwalało na udział w obradach publiczności „po pracy”. Godzina 13 spowoduje, że sesje będą dostępne dla osób niepracujących. Pozostali będą mogli sobie przeczytać sprawozdanie…

Bezpośrednio przed sesją, o godzinie 12, rozpocznie pracę Komisja, na której radni będą opiniować uchwałę dotyczącą planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Śródmieścia Świebodzic. Uchwała o tyle ważna, że „niedoróbki” mogą skutkować tym co dzieje się obecnie na ul. Strzegomskiej w sprawie kolejnego supermarketu… Projekt uchwały zajmuje kilkadziesiąt stron maszynopisu – czy radni zdążą go przeanalizować w ciągu godziny?

Sebastian Biały

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress