Czy burmistrz Ozga będzie cenzurował mieszkańców Świebodzic?

19 maja 2021 to będzie data która zapisz się w historii miasta – w tym dniu burmistrz Paweł Ozga „zadekretował” cenzurowanie tablic przeznaczonych do prowadzenia kampanii wyborczych i referendalnych.

To jednoosobowa decyzja zrealizowana zarządzeniem. Burmistrz wprowadził regulamin tablic (wyłącznie tych przeznaczonych do prowadzenia kampanii…), który ogranicza możliwość plakatowania pod względem ilości i treści. Ozga zarządził, że za administrowanie tablicami będzie odpowiedzialny pracownik bezpośrednio mu podległy. De facto to burmistrz będzie decydował co będzie na tablicach i w jakiej ilości. Jeżeli coś nie będzie się zgadzało to „administrator” będzie „mógł” usunąć plakaty! § 8 Regulaminu ma umożliwić burmistrzowi usuwanie praktycznie każdego plakatu, który mu się nie spodoba!

W regulaminie czytamy:

§ 6. Na tablicy ogłoszeń można wywiesić 2 sztuki materiałów informacyjno – promocyjnych o tej samej treści, które nie mogą zasłaniać aktualnych informacji, w szczególności ogłoszeń umieszczanych przez właściciela lub administratora tablic w maksymalnym formacie A2.

Oznacza to tyle, że ogłoszenia „burmistrza” będą uprzywilejowane!

§ 7. Właściciel oraz Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych materiałów w tym:
1) za dopisywanie innych treści lub informacji przez osoby trzecie;
2) za stan reklam i ogłoszeń
3) za uszkodzenia, zniszczenia, zaklejanie, zrywanie, malowanie, rysowanie wywieszonych materiałów.

Nie ponosi odpowiedzialności, jednak zgodnie z następnym § może oceniać ich treść i usuwać te, które uzna za niewłaściwe.

§ 8. Administratorowi przysługuje prawo do zdjęcia wywieszonych ogłoszeń i informacji w przypadku uzasadnionego przypuszczenia naruszenia dóbr osobistych w treści informacyjnej, graficznej reklamy, ogłoszenia lub plakatu.

W Polsce o tym, czy treść narusza dobra osobiste decyduje sąd (również w trybie wyborczym, w ciągu bardzo krótkiego czasu)! W Świebodzicach prawo do takiej oceny uzurpuje sobie burmistrz! Na podstawie przypuszczenia… będzie mógł wydać polecenia aby usunąć wszelką krytykę własnej osoby!

§ 9. Wszystkie plakaty i ogłoszenia umieszczane wbrew zasadom opisanym w niniejszym Regulaminie będą usuwane przez Administratora.

Ten zapis jest wbrew przepisom ogólnym, które zapewniają ochronę prawną materiałów wyborczych i referendalnych oznakowanych przez ich właściciela i umieszczonych w miejscach do tego przeznaczonych.

Komentarze

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress