Czy można rozwiązać umowę z nieistniejącym podmiotem? – takie cuda tylko w Świebodzickim Ratuszu!

Wracam do sprawy możliwości popełnienia oszustwa na szkodę gminy Świebodzice przez osoby podające się za stowarzyszenie Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych (FWIL), są nowe informacje.

O okolicznościach sprawy wynajmu lokalu gminnego na preferencyjnych warunkach, jak dla organizacji pozarządowych pisałem 18 marca TUTAJ. Dla przypomnienia:

  1. 1 lipca 2022 roku, osoba podająca się za upoważnioną z tytułu stowarzyszenia Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych podpisała z Miejskim Zarządem Nieruchomości (to jednostka gminna, za której organizację odpowiada burmistrz) umowę na najem lokalu w budynku przy ul. Żeromskiego na specjalnych warunkach.
  2. Stowarzyszenie Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych nie istnieje z mocy przepisów prawa od 2016 roku (stowarzyszenie miało dwa lata – do 2018 roku – na złożenie prostego zgłoszenia do Starosty Świdnickiego wynikającego ze zmiany przepisów)
  3. Co najmniej od 23 sierpnia 2022 o tym, że stowarzyszenie Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych nie istnieje, widział radny Janusz Kościukiewicz należący do Klubu Radnych o tej samej nazwie – ten klub stanowił zaplecze polityczne burmistrza Pawła Ozgi w bieżącej kadencji.
  4. Z racji, że stowarzyszenie FWIL nie istnieje, umowa nie mogła być ważna z zasady, a gmina Świebodzice poniosła szkodę z tytułu zaniżonego czynszu za lokal w wysokości ok. 40 tys. zł
  5. Podczas sesji Rady Miejskiej, w dniu 29 lutego br. o sprawie został poinformowany burmistrz oraz otrzymał do rąk własnych kserokopie dokumentów potwierdzających, że stowarzyszenie FWIL nie istnieje i że taką informację otrzymał na piśmie radny Janusz Kościukiewicz oraz kserokopię umowy z MZN.

W przypadku, gdy gospodarz gminy – burmistrz – dowie się o okolicznościach wskazujących, że doszło do przestępstwa na szkodę gminy, jest zobowiązany do zawiadomienia o tym fakcie organów ścigania. W przeciwnym wypadku jest odpowiedzialny za współudział w przestępstwie.

Ponieważ o sprawie ucichło, napisałem, z datą 29 marca br., do burmistrza zapytanie/interpelację aby dowiedzieć się, czy zostały podjęte działania przewidziane prawem. Pytania były bardzo konkretne:

  • Czy przekazana kserokopia umowy zawartej przez stowarzyszenie Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych znalazła potwierdzenie w oryginalnym dokumencie jednostki gminnej? (to istotne gdyż dysponowałem kserokopiami dokumentów, nie oryginałami)
  • Czy osoby podające się za w/w stowarzyszenie i zajmujące lokal przy ul. Żeromskiego otrzymały wezwanie do opuszczenia lokalu?
  • Czy w związku z możliwością popełnienia przestępstwa zostały zawiadomione odpowiednie organy ścigania? Z jaką datą zostało sporządzone ew. zawiadomienie?

Odpowiedź jaką uzyskałem od burmistrza, Pawła Ozgi jest nie tylko zaskakująca, lecz wskazuje, że mogło dojść do kolejnego przestępstwa i mataczenia w sprawie:

  • Po pierwsze umowa najmu została rozwiązana za porozumieniem stron z dniem 6 lutego 2024 – jak to możliwe, że rozwiązano nieważną umowę (FWIL nie istnieje od 2016 roku i nie może być stroną od tego czasu żadnej umowy!)? Jak to możliwe, że umowę rozwiązano z datą 6 lutego, skoro burmistrz o sprawie dowiedział się podczas sesji RM w dniu 29 lutego?
  • Po drugie burmistrz nie odpowiedział, czy dokumenty przekazane w trakcie sesji RM są zgodne z oryginałami znajdującymi się w urzędzie, jednocześnie napisał, że nie otrzymał dokumentów wskazujących na przestępstwo oszustwa.

W tej sytuacji nie pozostaje mi nic innego jak zawiadomić prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa, przez osoby podające się za członków stowarzyszenia Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych oraz burmistrza Świebodzic Pawła Ozgę, który nie zadziałał w interesie gminy i nie zawiadomił organów ścigania.

Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych to stowarzyszenie, które wielokrotnie aspirowało do Rady Miejskiej w Świebodzicach i z list komitetów wyborczych tego stowarzyszenia do rady kandydował Paweł Ozga. W dobiegającej końca kadencji Rady Miejskiej został utworzony klub radnych o tej samej nazwie, należą do niego Grażyna Bieniada, Adam Pofelski, Jan Klepiec i Janusz Kościukiewicz. Do sprawy będę wracał.

Dodaj komentarz

Pogoda w Świebodzicach
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jesteśmy na Facebook'u