Nieodpłatna pomoc prawna

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:
– młodzieży do 26. roku życia,
– osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,
– seniorom po ukończeniu 65 lat,
– osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
– kombatantom,
– weteranom,
– zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Adresy oraz harmonogramy pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu świdnickiego od dnia 1 stycznia 2016 r.

1. Punkt przy ul. Długiej 33 w Świdnicy, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni.
Punkt czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 18:00.
tel.: 74 646 29 29, 74 646 29 02

2. Punkt przy ul. Głowackiego 4 w Świdnicy prowadzony jest przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Obrona Praw Człowieka i Obywatela „St.O.P.” ul. Mickiewicza 29, 58-300 Wałbrzych. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów.

Punkt czynny:
– w poniedziałek i piątek w godz. 9:00 – 13:00,
– we wtorek w godz. 12:30 – 16:30,
– w środę w godz. 12:00 – 16:00,
– w czwartek w godz. 11:00 – 15:00.
tel.: 74 852 30 67 wewn. 118

3. Punkt przy Placu Wolności 19 w Dobromierzu prowadzony jest przez organizację pozarządową – Fundacja w Służbie Wsi, ul. Dąbrowskiego 42, 50-457 Wrocław. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata.
Punkt czynny:
– w poniedziałek i piątek w godz. 8:00 – 12:00,
– we wtorek w godz. 14:00 – 18:00,
– w środę w godz. 11:00 – 15:00,
– w czwartek w godz. 13:00 – 17:00.

3a. Filia punktu w Dobromierzu w Świebodzicach, ul. Żeromskiego 27 (pok. nr 9, I piętro), tel. 74 645 63 07
Punkt czynny:
– w czwartki i piątki od 15:00 do 19:00

4. Punkt przy ul. Kościuszki 2 w Strzegomiu, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci.
Punkt czynny:
– w poniedziałek w godz. 12:00 – 16:00,
– we wtorek i środę w godz. 14:00 – 18:00,
– w czwartek i piątek w godz. 9:00 – 13:00.

5. Punkt przy ul. Wolności 23 w Jaworzynie Śląskiej, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni.
Punkt czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 18:00.

6. Punkt przy ul. Juliana Tuwima 2 w Marcinowicach prowadzony jest przez organizację pozarządową – Liga Kobiet Polskich Koło w Świdnicy, ul. Wrocławska 16, 58-100 Świdnica. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez osobę uprawnioną na podstawie art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Punkt czynny:
– poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 12:00 – 16:00,
– środa i piątek w godz. 8:00 – 12:00.

UWAGA! Redakcja stara się aby informacje na tej stronie były aktualne ale może się zdarzyć, że coś uległo zmianie. Bardzo proszę poinformuj nas jeżeli zauważysz, że dane są nieaktualne.

Jesteśmy na Facebook'u