Nieodpłatna pomoc prawna

Od początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:
– młodzieży do 26. roku życia,
– osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,
– seniorom po ukończeniu 65 lat,
– osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
– kombatantom,
– weteranom,
– zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Adresy oraz harmonogramy pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu świdnickiego od dnia 1 stycznia 2016 r.

1. Punkt przy ul. Długiej 33 w Świdnicy, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni.
Punkt czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 18:00.
tel.: 74 646 29 29, 74 646 29 02

2. Punkt przy ul. Głowackiego 4 w Świdnicy prowadzony jest przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Obrona Praw Człowieka i Obywatela „St.O.P.” ul. Mickiewicza 29, 58-300 Wałbrzych. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów.

Punkt czynny:
– w poniedziałek i piątek w godz. 9:00 – 13:00,
– we wtorek w godz. 12:30 – 16:30,
– w środę w godz. 12:00 – 16:00,
– w czwartek w godz. 11:00 – 15:00.
tel.: 74 852 30 67 wewn. 118

3. Punkt przy Placu Wolności 19 w Dobromierzu prowadzony jest przez organizację pozarządową – Fundacja w Służbie Wsi, ul. Dąbrowskiego 42, 50-457 Wrocław. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata.
Punkt czynny:
– w poniedziałek i piątek w godz. 8:00 – 12:00,
– we wtorek w godz. 14:00 – 18:00,
– w środę w godz. 11:00 – 15:00,
– w czwartek w godz. 13:00 – 17:00.

3a. Filia punktu w Dobromierzu w Świebodzicach, ul. Żeromskiego 27 (pok. nr 9, I piętro), tel. 74 645 63 07
Punkt czynny:
– w czwartki i piątki od 15:00 do 19:00

4. Punkt przy ul. Kościuszki 2 w Strzegomiu, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci.
Punkt czynny:
– w poniedziałek w godz. 12:00 – 16:00,
– we wtorek i środę w godz. 14:00 – 18:00,
– w czwartek i piątek w godz. 9:00 – 13:00.

5. Punkt przy ul. Wolności 23 w Jaworzynie Śląskiej, w którym nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcowie prawni.
Punkt czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 18:00.

6. Punkt przy ul. Juliana Tuwima 2 w Marcinowicach prowadzony jest przez organizację pozarządową – Liga Kobiet Polskich Koło w Świdnicy, ul. Wrocławska 16, 58-100 Świdnica. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez osobę uprawnioną na podstawie art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Punkt czynny:
– poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 12:00 – 16:00,
– środa i piątek w godz. 8:00 – 12:00.

UWAGA! Redakcja stara się aby informacje na tej stronie były aktualne ale może się zdarzyć, że coś uległo zmianie. Bardzo proszę poinformuj nas jeżeli zauważysz, że dane są nieaktualne.

Pogoda w Świebodzicach
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jesteśmy na Facebook'u