Nowy termin referendum w Świebodzicach to 20 czerwca 2021

Od 11-go maja, decyzją Komisarza Wyborczego referendum było w „zawieszeniu”… Dzisiaj około godziny 16 Komisarz wydał postanowienie o nowym terminie głosowania: 20 czerwca 2021, niedziela.

Poprzedni termin, tj. 30 maja minął wczoraj… Komisarz Wyborczy zwlekał do ostatniej chwili z opublikowaniem postanowienia, aby opublikować je najpóźniej jak się da. Gdyby opublikował je jutro, wybory musiałyby odbyć się 27-go. Gdyby opublikował postanowienie rano, to jeszcze dzisiaj przed południem można by zlecić przygotowanie materiałów informacyjnych, w tej sytuacji (w czwartek jest święto) materiały będą prawdopodobnie dopiero po niedzieli…

W związku z wyznaczeniem nowej daty głosowania, zmieniają się też niektóre daty kalendarza wyborczego. Szczegóły poniżej:

POSTANOWIENIE NR 35/2021
KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU I
z dnia 31 maja 2021 r.

o wyznaczeniu daty zawieszonego głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Świebodzice przed upływem kadencji

Na podstawie art. 23 ust 1, zgodnie z art. 24, 25 i art. 27 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (t. jedn. Dz.U. 2019 r. poz. 741) w związku z pismem Głównego Inspektora  Sanitarnego z dnia 28 maja 2021 r., znak: GIS.72.3.2021 postanawia się, co następuje:

§ 1.

1. Wyznacza się datę zawieszonego głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Świebodzice przed upływem kadencji na dzień 20 czerwca 2021 r.

2. Określa się wzór i treść karty do głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Świebodzice przed upływem kadencji zgodnie ze wzorem, stanowiącym  załącznik do niniejszego postanowienia.

3. Zmianie ulegają terminy wykonania następujących czynności z kalendarza referendalnego:
1) do 5 czerwca 2021 r. (do 7 czerwca 2021r.*) – zgłaszanie komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu I przez osoby niepełnosprawne oraz osoby, które w najpoźniej w dniu głosowania kończą 60 lat zamiar glosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek w alfabecie Braille´a (* termin wydłużony zgodnie z art. 9 §1 ustawy Kodeks wyborczy w związku z art. 1 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym)
2) do 11 czerwca 2021 r. – składanie do Burmistrza Miasta Świebodzice wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
3) do 15 czerwca 2021 r. – składanie do Burmistrza Miasta Świebodzice wniosków o dopisanie do spisu osób uprawnionych do głosowania w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na  obszarze miasta
– składanie Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu I zamiaru głosowania korespondencyjnego przez osoby uprawnione, podlegające w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji  lub izolacji w warunkach domowych
4) 18 czerwca 2021 r. o godzinie 24:00 – zakończenie kampanii referendalnej
5) 19 czerwca 2021 r. – przekazanie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum
6) 20 czerwca 2021 r. w godz. 7:00 – 21:00 – głosowanie.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na terenie Gminy  Świebodzice.

Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I
Dariusz Pająk

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress