Podrożeje woda w Świebodzicach. Za błędy burmistrza zapłacą mieszkańcy.

Informacja jak na obrazku poniżej została rozesłana do mieszkańców Świebodzic wraz z najnowszymi fakturami „za wodę i ścieki”.

Niepodpisana karteluszka, która miała przejść niezauważona i zamazująca obraz sytuacji obciąża burmistrza Świebodzic i pokazuje po raz kolejny jego nieudolność w zarządzaniu miastem.

Co wynika z wiadomości i o co chodzi z tym podatkiem Vat?

Zgodnie z informacją, w okresie od 30. 10. 2019 Gmina Świebodzice odprowadzała podatek Vat od dopłaty do wody niezgodnie z prawem. Teraz ten błąd muszą naprawić mieszkańcy, zapłacą za 10 miesięcy wstecz i będą płacić za kolejne miesiące. W październiku 2019 roku w wyniku niedopilnowania przez burmistrza Pawła Ozgę doszło do podwyższenia stawek za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków przez PGW Wody Polskie w Świebodzicach. Burmistrz podjął decyzję, że gmina będzie dopłacać do rachunków, tak aby mieszkańcy nie odczuli różnicy…

Niestety uchwała została przygotowana przez burmistrza z błędami merytorycznymi w zakresie płatności podatku Vat. Aby kwoty na rachunkach się nie zmieniły, cena wody powinna zostać obniżona tak aby podatek Vat „zmieścił się” w dotychczasowych rachunkach. W tej chwili o naprawę sytuacji upomniało się PGW Wody Polskie. Oczywiście zgodnie z przepisami podatek mają zapłacić końcowi odbiorcy. Ponieważ gmina te należności płaciła na bieżąco, to aktualne wpłaty zostaną w kasie ZWiK Świebodzice (to samo dotyczy przyszłości – ZWiK zarobi na dotacji). Kwota może wydawać się niewielka, ale pomnożona przez liczbę mieszkańców da kilkaset tysięcy zł rocznie… Na co zostaną wydane te pieniądze? Oby nie na premie od zysków dla prezesa…

Gmina dotuje wodę, bo ZWiK nie podejmuje działań w kierunku obniżania kosztów.

Oszczędzają bogaci i nam się opłaci. To stare przysłowie. O tym jakie są możliwe rozwiązania w kwestii obniżenia kosztów własnych ZWiK było już wielokrotnie, w każdym razie burmistrz Ozga dostał gotowy przepis – wystarczyło go wdrożyć (artykuł sprzed roku). Za „chwilę” minie dwa lata odkąd Ozga objął urząd w Świebodzicach, poza gierkami personalnymi obciążającymi kasę gminy niewiele się dzieje. Ozga nie pozyskuje pieniędzy na inwestycje, nie realizuje programu wyborczego, nie tworzy perspektyw rozwoju miasta… Zatrudnił w ZWiK prezesa o wątpliwych kwalifikacjach (czytaj tutaj), któremu się nigdzie nie spieszy – koszty ponosimy wszyscy. Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy zapłacą po raz kolejny za brak kompetencji burmistrza oraz stawianie subiektywnego interesu nad dobro publiczne.

2 thoughts on “Podrożeje woda w Świebodzicach. Za błędy burmistrza zapłacą mieszkańcy.

Dodaj komentarz

Pogoda w Świebodzicach
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jesteśmy na Facebook'u