Policja w Ratuszu. Zastępca burmistrza odmówił radnym dostępu do dokumentów.

W miniony piątek rano zastępca burmistrza, Tobiasz Wysoczański, utrudniał radnym prowadzenie czynności kontrolnych w świebodzickim Ratuszu – zabronił udostępnienia dokumentów będących w zainteresowaniu radnych. Została wezwana policja.

Około godziny 7:30 w Ratuszu spotkała się grupa radnych – członków Komisji Rewizyjnej ( Łukasz Kwadrans, Adam Tobiasz, Marek Gąsior, Sławomir Łukawski i Sebastian Biały) celem przejrzenia dokumentów znajdujących się w urzędzie i dotyczących spraw, na które radni nie mogą doczekać się rzetelnej odpowiedzi od burmistrza. Na podstawie zapisów w ustawie o samorządzie gminnym, radni maja prawo wglądu w dokumenty i pomieszczenia urzędu. Dokumenty powinny być udostępnione na żądanie radnych.

Art. 24.
2. W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.

Dokumenty o które najpierw poprosili radni dotyczyły: korespondencji nt. zrzutów ścieków do rzeki Pełcznicy w Cierniach; dokumentów wniosku o wydanie uwarunkowań środowiskowych dla budowy zakładu mieszalni pasz na terenie gminy. Pracownicy wydziału, na polecenie zastępcy burmistrza odmówili udostępnienia jawnych dokumentów bez podania przyczyny. Radni poprosili T. Wysoczańskiego do biura rady w celu wyjaśnienia sytuacji. Zastępca przyszedł wyraźnie pobudzony i pokrzykując na radnych odmówił im ustawowego prawa po czym „strzelił focha” i wyszedł.

Tego typu zachowanie musi budzić niepokój, że w dokumentach jest coś „nie w porządku”. Radni wezwali policję celem sporządzenia formalnej notatki ze zdarzenia.

W trakcie oczekiwania na policjantów radnym udało się spotkać z panią skarbnik i jej zastępcą. Radni otrzymali informacje o odpowiedzi na 15 zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz nt. wypłacania wynagrodzenia burmistrzowi, który oficjalnie mówił, że tegoż nie pobiera. Odpowiedź na zalecenia pokontrolne powinna być umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Dokument, który zawiera częściową odpowiedź został zamieszczony na BIP w trakcie spotkania… W kwestii wynagrodzenia – burmistrz nie podpisywał przez pewien czas przelewu na wynagrodzenie, jednak wszystkie należności wobec ZUS i US były regulowane, a pieniądze „czekały” na wykonanie przelewu…

Po przyjeździe policji doszło do skonfrontowania wcześniejszych okoliczności. Obecność policji spowodowała, że sekretarz miasta S. Cebula wydała polecenie, aby dokumenty udostępnić w obecności merytorycznych pracowników. Radni po przejrzeniu dokumentacji dotyczącej ścieków poinformowali, że sformułują na piśmie odpowiednie wnioski do działań.

W kwestii informacji nt. inwestycji nazywanej „mieszalnią pasz”, okazało się, że z dokumentów wynika inny stan faktyczny niż przekazywany przez burmistrza na sesji Rady Miejskiej. Zakład holenderskiej firmy to nie tylko mieszalnia pasz, ale przede wszystkim miejsce hodowli Muchy Czarnej (Hermetia illucens). Larwy tego owada intensywnie żerują na rozkładających się cząstkach materii organicznej pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, w tym zgniłych owoców, warzyw, kukurydzy i innych produktów spożywczych, nagromadzonych resztek roślinności, kompostu, obornika i padliny. Produkcja surowców z larw owada miała by być prowadzona na dużą skalę, 24h/7dni w tygodniu i generować ruch samochodowy na poziomie 175 samochodów (w tym 75 dużych ciężarówek).

Aktualnie gromadzę informacje nt. hodowli much i uciążliwości z tym związanych – artykuł opublikuję niezwłocznie.

Dodaj komentarz

Pogoda w Świebodzicach
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jesteśmy na Facebook'u