Urząd Miejski w Świebodzicach

Urząd Miejski w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice
tel.: (074) 666-95-17, 666-95-18, 666-95-43
fax: (074) 666-95-09
e-mail: swiebodzice@swiebodzice.pl

GODZINY URZĘDOWANIA
poniedziałek, środa, czwartek w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek w godzinach od 7:30 do 16:00
piątek w godzinach od 7:30 do 15:00
We wtorki interesanci przyjmowani są przez burmistrza w godzinach od 13:00 do 16:00

Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Kierownik 74 666-95-10
Kadry 74 666-95-14
Informatyk 74 666-95-01
Organizacyjny 74 666-95-15
Obsługa Rady Miejskiej 74 666-95-21

Wydział Egzekucji i Windykacji
Kierownik 74 666-95-67
Egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 74 666-95-67

Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Ludności i Działalności Gospodarczej
Kierownik 74 666-95-50
Meldunki i Obrona Cywilna 74 666-95-51
Dowody Osobiste 74 666-95-52
Działalność Gospodarcza 74 666-95-53
Roboty Publiczne, Prace Interwencyjne 74 666-95-54

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Pełnomocnik 74 666-95-52

Tajna Kancelaria
Kierownik 74 666-95-52

Wydział Finansowo-Budżetowy
Zastępca Skarbnika 74 666-95-61
Budżet 74 666-95-62, 666-95-65
Płace 74 666-95-63, 666-95-64
Podatki 74 666-95-66, 666-95-68
Kasa 74 666-95-69

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik 74 666-95-23
Zastępca Kierownika 74 666-95-24

Straż Miejska
Funkcjonariusze Straży Miejskiej 74 606-63-75-42, 606-63-75-48

Wydział Zamówień Publicznych
Kierownik, zamówienia publiczne 74 645-63-08

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Kierownik 74 666-95-11
Oświata 74 666-95-13, 645-63-07

Wydział Promocji, Informacji i Współpracy Zagranicznej
Kierownik 74 664-50-25
Promocja 74 666-95-71

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Kierownik 74 666-95-25
Geodezja i gospodarka gruntami, przetargi 74 666-95-26
Sprzedaż nieruchomości 74 666-95-27
Sprzedaż gruntów, działki budowlane 74 666-95-26
Przekształcenia użytkowania wieczystego, sprzedaż gruntów 74 664-54-55

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej
Kierownik 74 666-95-40
Dodatki mieszkaniowe 74 666-95-42
Sprawy lokalowe 74 666-95-41

Wydział Infrastruktury Technicznej
Kierownik 74 666-95-30
Inwestycje, nadzór inwestycyjny 74 666-95-31
Zagospodarowanie przestrzenne miasta 74 666-95-33
Inwestycje, energetyka 74 666-95-28
Inwestycje, nadzór inwestycyjny 74 666-95-34

Wydział Funduszy Zewnętrznych
Kierownik 74 666-95-32
Fundusze Zewnętrzne 74 645-63-09

Wydział Ochrony Środowiska
Kierownik 74 666-98-16
Ochrona środowiska, gospodarka odpadami 74 666-98-15

Audytor Wewnętrzny
Audytor 74 664-48-61

UWAGA! Redakcja stara się aby informacje na tej stronie były aktualne ale może się zdarzyć, że coś uległo zmianie. Bardzo proszę poinformuj jeżeli zauważysz, że dane są nieaktualne.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Pogoda w Świebodzicach
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jesteśmy na Facebook'u