Budżet na rok 2016 – Świebodzice robią krok wstecz

Blisko miesiąc temu, podczas XV sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach, przyjęto głosami radnych z klubu radnych Bogdana Kożuchowicza uchwałę budżetową na rok bieżący. W 2016 roku zaplanowano wydatki w wysokości 69,5 mln zł z deficytem w wysokości 300 tys. zł, to mniej niż rok wcześniej – w roku 2015 zaplanowano wydatki w wysokości nieco ponad 72 mln zł  z deficytem 1,5 mln zł.

Budżet na rok 2016 dla Świebodzic jest budżetem regresywnym dla miasta, osoby które oczekują więcej niż pikników i kiełbasy z grilla czeka smutna perspektywa. Przyjrzyjmy się wydatkom.

  • Inwestycje

Tutaj planowany jest znaczne zmniejszenie wydatków, z 11,3 mln zł w roku ubiegłym do 7,3 mln w bieżącym jest to mniej o ponad 35%. W tym znajdują się wydatki na przebudowę i rozbudowę budynku Urzędu Miasta przy ul. Żeromskiego (2 mln zł), budowę lotniska sportowo-dyspozycyjnego (312 tys. zł), zakup samochodu dla policji (80 tys. zł). Jeżeli pominiemy te dyskusyjne „inwestycje” pozostaje mniej niż 5 mln zł co stanowi 44% kwoty na inwestycje w roku poprzednim!

  • Wydatki na transport i łączność

W tym dziale planowane wydatki w bieżącym roku będą o ponad 2 mln zł mniejsze, kwota została zmniejszona z 7,13 do 4,94 mln zł. Cięcia wynikają z ograniczenia inwestycji. Interesujące jest, że dzięki nowym autobusom, których właścicielem jest od kilku miesięcy są Świebodzice oszczędności na lokalnym transporcie zbiorowym wyniosą tylko 10% w stosunku roku poprzedniego, gdzie usługi świadczyła firma zewnętrzna. Czyżby eksploatacja tych nowoczesnych „złotek” była tak droga?

  • Wydatki na administrację publiczną

Urzędnicy mogą spać spokojnie,  to jedyny dział wydatków gdzie nie ma oszczędności. Zaplanowano wzrost o blisko 2,3 mln zł. W tej kwocie ujęto wydatki na remont budynku przy ul. Żeromskiego, wzrośnie o prawie 200 tys. zł kwota przeznaczona na nagrody i odprawy (ta kwota jest sukcesywnie co rok podwyższana). Bez zmian pozostaje kwota wydatków na promocję jednostek samorządu terytorialnego – kiełbasy nie zabraknie – to ponad 460 tys. zł. Na promocję miasta zostanie wydane 20 tys. zł – to tyle ile kosztował „świąteczny” miś przed ratuszem…

  • Pomoc społeczna

Planowane wydatki w tym dziale co prawda wzrastają 9,24 do 9,67 mln zł, ale… zostaną zmniejszone na: domy pomocy społecznej, rodziny zastępcze, wspieranie rodziny, dodatki mieszkaniowe. Wzrośnie za to koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej o blisko 100 tys. zł – w tym roku to będzie prawie 2 mln zł.

  • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przewidziane są znaczne cięcia, z 13,64 mln zł w roku 2015 do 9,97 mln zł w bieżącym. Cięcia zostaną dokonane kosztem inwestycji związanych z kanalizacją sanitarną i deszczową oraz bieżących wydatków na oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic…

  • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Tutaj kwota wydatków pozornie pozostaje na tym samym poziomie, pozornie bo praktycznie wszystkie pieniądze są rozdzielone miedzy dwie nieudolne instytucje. Zostają zwiększone dotacje na Miejski Dom Kultury o 90 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego i o 70 tys. zł na Miejską Bibliotekę Publiczną. Obecnie utrzymanie (trudno tu mówić o działalności) tych dwóch przybytków będzie kosztowało Miasto 1,16 mln zł. Na ochronę zabytków przeznaczono 0 zł.

  • Kultura fizyczna

Cięcia, cięcia, cięcia… planowana kwota wydatków została zmniejszona z 3,1 do 2,43 mln zł w stosunku do roku poprzedniego.

Porównania wydatków dokonałem na podstawie pierwotnej uchwały budżetowej na rok 2015 i uchwały budżetowej na bieżący rok. W trakcie ubiegłego roku były dokonywane pewne „przesunięcia” środków, które nie maja wpływu na ogólny obraz fatalnego budżetu dla Świebodzic na rok bieżący.

Sebastian Biały

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress