Burmistrz doprowadził do wypowiedzenia umowy koalicyjnej w Świebodzicach

Od wyborów samorządowych w 2018 roku, w naszym mieście rządy sprawowała koalicja dwóch komitetów wyborczych, które wspólnymi siłami doprowadziły do zmiany burmistrza. Te komitety to KWW Pawła Ozgi i KW Obywatelskie Świebodzice z Mariuszem Szafrańcem na czele. Dzisiaj mija rok od wyboru burmistrza, a koalicji już nie ma…

Jednym podstawowych warunków utworzenia koalicji było powołanie lidera drugiej formacji (w tym przypadku Mariusza Szafrańca) na zastępcę i współrządzenie miastem przez całą kadencję. 25 października burmistrz Paweł Ozga odwołał z funkcji swojego zastępcę.

Oficjalnie powodem odwołania było złamanie przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Obowiązek taki nakładają na burmistrza przepisy pomimo usunięcia przeszkody prawnej niezależnie w jaki sposób burmistrz poweźmie wiedzę na ten temat. W tym przypadku kontrolę przeprowadziło Centralne Biuro Antykorupcyjne, polegała ona wyłącznie na analizie dokumentów i nie niesie żadnych konsekwencji prawnych ani dla burmistrza, ani dla odwołanego zastępcy.

Oświadczenie Mariusza Szafrańca wydane po odwołaniu z funkcji zastępcy burmistrza:

Szanowni Państwo!

Informuję, że z dniem 25 października 2019 r. zostałem odwołany przez Pawła Ozgę burmistrza Świebodzic z funkcji zastępcy burmistrza. Przyczyną odwołania była kolizja prawna wynikająca z art. 4 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 6 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, stanowiąca o zakazie równoczesnego pełnienia funkcji zastępcy burmistrza z funkcją członka rady nadzorczej spółki prawa handlowego, co miało miejsce w moim przypadku w okresie od 2 stycznia 2019 roku do 15 lipca 2019 roku.

Odnosząc się do zaistniałej sytuacji informuję, że nigdy nie ukrywałem faktu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, czego dowodem jest złożone przeze mnie oświadczenie majątkowe.

Obejmując funkcję zastępcy burmistrza nie zostałem poinformowany przez żadną instytucję publiczną, w tym przez Urząd Miejski w Świebodzicach o obowiązku rezygnacji z funkcji członka rady nadzorczej.

Udzielanie informacji o wymogach prawnych pełnienia funkcji publicznych powinno być standardem funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Członkiem tejże rady nadzorczej byłem od 2003 roku i nie miało to nigdy żadnego związku z prowadzoną przeze mnie działalnością publiczną. Decyzję o rezygnacji z członka rady nadzorczej podjąłem natychmiast po uzyskaniu informacji o występującej kolizji prawnej.

Zgodnie z przywołaną ustawą, sankcją w takiej sytuacji jest odwołanie z funkcji publicznej, w tym przypadku pełnionej przeze mnie funkcji zastępcy burmistrza, co wyczerpuje zakres konsekwencji prawnych w tej sprawie.

W zaistniałej sytuacji, po odwołaniu mnie z pełnionej funkcji publicznej, które kasuje odpowiedzialność za opisaną wyżej kolizję prawną, obecnie nie ma żadnych przeszkód prawnych do pełnienia przeze mnie nadal funkcji zastępcy burmistrza Świebodzic, zgodnie z zawartym porozumieniem koalicyjnym.

Świebodzice dnia 28 października 2019
Mariusz Szafraniec

Już następnego dnia po odwołaniu zniknęły przeszkody prawne aby Mariusz Szafraniec ponownie został powołany na stanowisko zastępcy. Tak się jednak nie stało.

Podczas sesji Rady Miejskiej 30 października 2019 na znak solidarności z odwołanym burmistrzem, radni klubu radnych Obywatelskie Świebodzice i na początku również radni klubu radnych Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych nie poparli procedowanych projektów uchwał. Burmistrz Paweł Ozga nie zareagował na ten wyraźny sygnał.

Koleją rzeczy, przewodniczący klubu radnych Obywatelskie Świebodzice, Tomasz Czekaj odczytał oświadczenie o rozwiązaniu umowy koalicyjnej:

W imieniu Klubu Radnych Obywatelskie Świebodzice oświadczam, iż z dniem 30 października 2019 r. ulega rozwiązaniu umowa koalicyjna zawarta pomiędzy klubami „Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych” i „Obywatelskie Świebodzice”.

Umowa koalicyjna została zawarta w celu realizacji wspólnych celów programowych dwóch komitetów wyborczych: Pawła Ozgi i Stowarzyszenia „Obywatelskie Świebodzice” dla dobra gminy i mieszkańców Świebodzic.

Jednym z fundamentalnych postanowień umowy było m.in. sprawowanie funkcji zastępcy burmistrza przez pana Mariusza Szafrańca. W dniu 25.10.2019 r. pan Mariusz Szafraniec został odwołany z funkcji zastępcy burmistrza miasta.

W chwili obecnej pomimo braku przeszkód formalno-prawnych nie został ponownie powołany na ww. stanowisko tak wiec warunek ten do dnia dzisiejszego nie został wypełniony z winy burmistrza Pawła Ozgi.

W związku z zaistniałą sytuacją i brakiem woli porozumienia ze strony burmistrza Pawła Ozgi, Klub Radnych „Obywatelskie Świebodzice: uważa, że zagrożone są możliwości realizacji programu wyborczego KW Obywatelskie Świebodzice i nie znajdujemy możliwości współpracy w takiej formie z obecnym burmistrzem.

Dalsze działania radnych Klubu „Obywatelskie Świebodzice” będą pokierowane wyłącznie dobrem mieszkańców naszego miasta i interesami gminy Świebodzice.

 

Na koniec do sprawy odniósł się Mariusz Szafraniec:

 

Co dalej będzie działo się w Ratuszu trudno w tej chwili przewidzieć jednak próby rządzenia bez większości najczęściej nie prowadzą w kierunku rozwoju, a raczej do recesji…

Jutro na temat podwyżki cen za wodę i ścieki.

Na zdjęciu w nagłówku: wyniki wyborów w 2018 roku.

 

3 myśli na temat “Burmistrz doprowadził do wypowiedzenia umowy koalicyjnej w Świebodzicach

 • Maciej Maszkovski
  5 listopada 2019 o 03:55
  Permalink

  „Dalsze działania radnych Klubu „Obywatelskie Świebodzice” będą pokierowane wyłącznie dobrem mieszkańców naszego miasta i interesami gminy Świebodzice.”

  Czyli dopóki trwała koalicja były pokierowne wyłącznie jej utrzymaniem??

  • Sebastian Biały
   5 listopada 2019 o 11:47
   Permalink

   Drogi Panie, koalicja jest zawsze wynikiem pewnego kompromisu wynikającego z różnicy zdań. Aby była możliwa, każda ze stron musi pójść na ustępstwa w jednych sprawach aby realizować inne. Co nie znaczy, że ze szkodą dla mieszkańców… W tej chwili na dobro mieszkańców i gminy Obywatelskie Świebodzice będą patrzyły wyłącznie przez własny pryzmat i pod kątem realizacji własnego programu wyborczego…

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress