Gmina Świebodzice bez budżetu, czy burmistrz się opamięta?

Zaczyna się trzecia dekada stycznia, w Świebodzicach nie ma uchwały budżetowej. Burmistrz nie przedstawił projektu pod obrady Rady Miejskiej,  zgodnie z regułami samorządowymi taka sytuacja może mieć miejsce tylko w wyjątkowych sytuacjach…

Jeżeli budżet nie zostanie przyjęty przez radnych na najbliższej sesji, sprawą zajmie się Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO). Do tej pory burmistrz ma obowiązek funkcjonować w ramach projektu przedstawionego i zaopiniowanego przez RIO. Potem plan funkcjonowania gminy oprze się na tym co przygotuje Izba…

Kto przygotował projekt budżetu na rok 2020

Projekt budżetu na rok 2020 został przedstawiony opinii publicznej 14 listopada ubiegłego roku. To projekt wypracowany bez konsultacji z radnymi, oparty wyłącznie o zapisy zaproponowane jednosobowo przez burmistrza Pawła Ozgę. W budżecie nie ma zapisów realizujących jakiekolwiek obietnice programu wyborczego koalicji zapewniającej burmistrzowi objęcie stanowiska. Nie ma tam też żadnych zapisów realizujących program wyborczy Pawła Ozgi. To budżet nastawiony na przetrwanie, bez istotnych inwestycji, bez wskazania wizji rozwoju naszego miasta.

Negatywna opinia radnych

W dniu 12 grudnia odbyło się posiedzenie połączonych komisji Rady Miejskiej w Świebodzicach podczas którego radni zaopiniowali projekt Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-27 oraz projekt uchwały budżetowej. Jako, że uchwała nie była w żaden sposób wypracowana przez radnych (nie odbyło się ani jedno spotkanie w tej sprawie z radnymi ani przed 14 listopada, ani potem) radni negatywnie zaopiniowali projekt uchwały.

Pozory pracy burmistrza

W dniu 30 grudnia odbyła się sesja Rady Miejskiej. W porządku obrad nie znalazło się głosowanie w sprawie budżetu na 2020 rok. Taka sytuacja, kiedy budżet nie jest przedstawiony radzie może mieć miejsce tylko w nadzwyczajnych okolicznościach i powinna być uzasadniona. Niestety radni nie mieli możliwości zapytać burmistrza o powód nie głosowania projektu – burmistrz wyszedł z sesji na ponad 2 godziny przed końcem. Pani sekretarz poinformowała radnych, że burmistrz chciałby spotkać się  z radnymi „w sprawie budżetu”. Termin nieformalnego spotkania został ustalony na 13 stycznia.

Na nieformalne spotkanie przyszło 13 radnych. Już sam termin spotkania powodował, że na tym spotkaniu niemożliwe były zmiany w budżecie wykraczające poza drobne korekty w ramach tego co jest. Projekt uchwały ma być przedstawiony radnym na sesji 23 stycznia, a RIO potrzebuje 14 dni na zaopiniowanie projektu po istotnych zmianach. Spotkanie miało więc charakter działania propagandowego – za chwilę możemy spodziewać się narracji, że burmistrz wykazywał inicjatywę, a radni odmówili współpracy…

Burmistrz Ozga zupełnie zignorował radnych przy przygotowaniu budżetu, nie realizuje w nim programu wyborczego, nie ma wizji rozwoju, nie ma pomysłu na Świebodzice… Chce rządzić miastem bez udziału radnych. Radnych, którzy zostali wybrani przez mieszkańców dla realizacji obietnic wyborczych i za to przed nimi odpowiadają. Głosowanie projektu budżetu w najbliższy czwartek. Na co liczy Paweł Ozga?

foto ilustracyjne z archiwum

Jedna myśl na temat “Gmina Świebodzice bez budżetu, czy burmistrz się opamięta?

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress