IV sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach.

W środę, 28 stycznia, odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej Świebodzic obecnej kadencji. 

Sesja rozpocznie się o godz. 15.30 w sali narad ratusza. Na sesję może przyjść każdy i zająć miejsce dla publiczności.

Oprócz stałych punktów każdej sesji, zostaną rozpatrzone projekty uchwał w sprawach:

  1. zmian budżetu gminy na 2015 r
  2. zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2015 – 2022
  3. taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
  4. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i ul. Wałbrzyskiej w Świebodzicach
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Świebodzicach i określenia ich składu osobowego
  6. rozpatrzenia skargi

Sebastian Biały

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress