IX sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach

Porządek Obrad IX sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2014 – 2018
w dniu 29 czerwca 2015 – godz. 15:30
Ratusz – sala posiedzień Urzędu Miejskiego w Świebodzicach

Rozpatrzenie projektów uchwal w sprawach

1. Zmian budżetu Gminy na 2015 r.

2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2015-2022.

3. Emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

4. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 524 obręb śródmieście 3 w Świebodzicach (działka przy pl. Jana Pawła II, na której było kino „Wolność”).

5. powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach ławników na kadencję 2016-2019.

6. Zmieniająca Uchwalę Nr XXXIV/203000 Rady Miejskiej w Świebodzicach w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

7. utworzenia obwodu losowania nr 22 w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MIKULICZ” w Świebodzicach w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

8. Zmiany aktu założycielskiego Publicznego Zespołu Szkól Podstawowa. Gimnazjalnych z Oddziałami integracyjnymi w Świebodzicach.

 

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress