Jak burmistrz Kożuchowicz wystarał się o bezpłatną pomoc prawną… a przez dwa lata marnował publiczne pieniądze

Przez dwa lata, dzięki staraniom burmistrza w Świebodzicach płacono z publicznej kasy za to, co mogło być za darmo!

Kilka dni temu na miejskiej stronie internetowej i w propagandowej gazetce burmistrza napisano „dzięki staraniom burmistrza w Świebodzicach rusza Punkt Nieodpłatnych Porad Prawnych”. To przykład jak można marnotrawstwo publicznych pieniędzy zamienić w propagandowy sukces.

Utworzenie punktów bezpłatnej pomocy prawnej to od początku roku 2016 ustawowy obowiązek starostów we współpracy z wójtami i burmistrzami. Za usługę płaci powiat, gmina ma jedynie udostępnić lokal. Pod koniec 2015 roku starosta świdnicki Piotr Fedorowicz wypełniając obowiązek ustawowy zaproponował burmistrzowi Świebodzic utworzenie takiego punktu w naszym mieście. Punkt miał być czynny przez 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie. Burmistrz pismo pozostawił bez odpowiedzi, tłumacząc się później brakiem możliwości lokalowych.

Przed rokiem 2016 w Świebodzicach istniał punkt porad prawnych (prywatny prawnik opłacany z gminnej kasy) w pomieszczeniu udostępnionym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wobec faktu przedstawienia propozycji przez starostę świdnickiego wydaje się dużą niegospodarnością opłacanie z gminnej kasy prywatnego prawnika dostępnego jedynie przez 4 godziny tygodniowo na zapisy. Tak jednak zdecydował burmistrz. Gmina przez kolejne dwa lata płaciła za usługi prawnicze prywatnej firmie pomimo, że mogła je mieć w szerszym wymiarze za darmo! Pieniądze nie małe bo w 2016 roku to około 30 tys. zł i zapewne w kolejnym podobnie.

Jak widać z przedstawionej sytuacji to dzięki staraniom burmistrza przez dwa lata nie utworzono punktu nieodpłatnych porad prawnych, a to co ma miejsce obecnie powinno stać się dawno temu!

Na chwilę obecną bezpłatna pomoc prawna będzie dostępna w wyniku wydzielenia godzin pracy punktu w Dobromierzu. W Świebodzicach będą to czwartki i piątki w godz. od 15:00 do 19:00 w pomieszczeniu przy ulicy Żeromskiego 27 (pok. nr 9, I piętro). Uwaga, Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:
– młodzieży do 26. roku życia,
– osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny,
– seniorom po ukończeniu 65 lat,
– osobom fizycznym, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
– kombatantom,
– weteranom,
– zagrożonym lub poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Więcej informacji o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie świdnickim znajduje się TUTAJ.

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress