Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu w Świdnicy – ważny temat dla Świebodzic.

Przewodniczący Rady Powiatu w Świdnicy, działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), zwołuje na dzień 4 lutego 2015 r. na godz. 11.00 nadzwyczajną sesję Rady Powiatu w Świdnicy, która odbędzie się w sali narad Starostwa Powiatowego w Świdnicy, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 (sala nr 225).

Porządek sesji nadzwyczajnej

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad
  3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Gminie Świebodzice prowadzenia szkół powiatowych
  5. Zobowiązanie Zarządu Powiatu do opracowania i uzgodnienia z Regionalną Izbą Obrachunkową projektu zmiany uchwały w sprawie programu postępowania naprawczego uwzględniającego zmienione stanowisko w sprawie oszczędności wydatków w zakresie oświaty.
  6. Interpelacje i wolne wnioski
  7. Sprawy różne
  8. Zakończenie obrad

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress