NOoE – wnioski z dyskusji

Kilka dni temu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Świebodzicach odbyła się Narada Obywatelska o Edukacji. W trakcie rozmów zostały zebrane oceny obecnego stanu systemu nauczania i postulaty wobec niego.

W kilku niewielkich grupach składających się z uczniów, rodziców i nauczycieli dyskutowano przy stolikach – chyba po raz pierwszy w swojej sprawie mogli wypowiedzieć się uczniowie…

Z zebranymi informacjami można się zgadzać lub nie ale stanowią sygnał jak dużo obecny system oświaty pozostawia do życzenia. Wielokrotnie jest mowa o przeładowaniu programów nauczania, przedmiotowym traktowaniu uczniów, braku możliwości realizacji potrzeb rozwojowych. Materiały wypracowane w Świebodzicach zostały przekazane organizatorom NOoE gdzie mają zostać porównane z innymi w celu określenia jak system oświaty jest postrzegany przez samych zainteresowanych: uczniów, rodziców i nauczycieli, a nie oderwanych od rzeczywistości urzędników…

Poniżej zebrane oceny i postulaty zebrane w trakcie narady:

Jaka jest rola szkoły w społeczności lokalnej?

Jak jest ?
– jesteśmy przeciążeni nauką,
– zwiedzamy i poznajemy lokalne firmy,
– brakuje nam spotkań poszerzających nasze zainteresowania i wiedzę,
– brakuje nam szansy na realizacje własnych pomysłów,
– dostrzegamy, że istnieje współpraca z takimi instytucjami jak MOPS, UM, Policja, Kuratorium, MDK, Biblioteki,
– brakuje nam turniejów, kół zainteresowań, spektakli,
– brakuje nam szans na realizację własnych zainteresowań,
– dostrzegamy przeładowanie programów nauczania,
– istnieje proces pedagogizacji rodziców,
– uczniowie niechętnie korzystają z zajęć dodatkowych,
– wspólne organizowanie festynów,
– zapraszamy przedstawicieli samorządu i władze kościelne.

Jak powinno być?
– chętnie spotykalibyśmy się, gdyby programy nie były tak przeładowane,
– powinny być spotkania poszerzające nasze zainteresowania,
– powinno być lokalne radio dla wszystkich placówek oświatowych w mieście,
– powinny być miejsca dla kreacji pomysłów uczniowskich oraz szansa na prezentowanie ich na forum publicznym,
– powinny być organizowane imprezy cykliczne – spektakle, turnieje, festyny, festiwale i tym podobne przy wsparciu samorządów lokalnych,
– mniej wiedzy pamięciowej, zmniejszyć treści programowe,
– dostosowanie treści programowych do realnych potrzeb,
– nauczyciele powinni być wynagradzani za prowadzenie wszystkich zajęć dodatkowych

Kształt relacji Nauczyciel- Uczeń – Rodzic

Jak jest?
– Kontakt przez e- dziennik.
– Wywiadówki.
– Indywidualne spotkania.
– Otwarte Drzwi.
– Zespoły wychowawcze.
– Zespoły dydaktyczne.
– Dzięki nowoczesnym narzędziom jest łatwość komunikacji, ale często nie są one wykorzystywane.
– Często o nas bez nas – np. organizacja imprez.
– Zdarza się, że nauczyciele krzyczą i obrażają uczniów

Jak powinno być?
– Wspieranie ucznia w sytuacjach kryzysowych.
– Zrozumienie Nauczyciela przez Rodziców i Uczniów.
– Trójstronny dialog i szacunek.
– Rodzice jako współgospodarze i współodpowiedzialni przy rozwiązywaniu problemów.
– Wspólne imprezy, integracyjne, wyjazdy.
– Wykorzystania wszelkich inicjatyw Rodziców i Uczniów.
– Obecność reprezentacji klas – uczniów i rodziców na zebraniach.

Jak uczymy i wychowujemy, motywujemy i dostarczamy doświadczeń?

Jak jest?
– Zbyt dużo teorii, a mało praktyki.
– Kumulacja sprawdzianów.
– Pośpiech w nauczaniu i nauce ze względu na nadmiar materiału.
– Ocenianie zadania domowego.
– Motywowanie pochwałą, ocena, nagrodą.
– Brak czasu na poprawę sprawdzianu.
– Brak czasu na wyjaśnienie trudnego materiału.

Jak powinno być?
– Większy nacisk na przekazywanie wiedzy w sposób praktyczny, przez doświadczenie.
– Spotkania ze specjalistami.
– Sprawdzanie wiedzy poprzez udział w projektach.
– Zwiększona współpraca z władzami miasta, organizacjami lokalnymi w celu uświadomienia w/w potrzeb i oczekiwań uczniów.
– Realny wpływ na życie społeczności lokalnej- kluby, klubokawiarnie.
– Brak ocen z zadań domowych.
– Integracje międzyszkolne, wymiana doświadczeń.
– Zdrowa rywalizacja.
– Więcej czasu na wytłumaczenie materiału.

Czego uczy szkoła? Do czego przygotowuje?

Jak jest?
– Hierarchiczność i konserwatyzm szkoły.
– Przeładowanie materiału.
– Encyklopedyczna wiedza.
– Uczenie pod testy i egzaminy.
– Kult testów i klucza.
– Zbędny egzamin ósmoklasisty.
– Brak praktyki.
– Szybkie tempo nauczania.
– Brak indywidualizacji programu wobec możliwości ucznia.
– Nieczytelne podręczniki.
– Większość rzeczy uczniowie musza nadrabiać w domu.

Jak powinno być?
– Poszukiwanie odpowiedzi w różnych źródłach.
– Kreatywność.
– Akceptacja różnorodności.
– Przygotowywanie do życia w społeczeństwie, do samodzielności.
– Kształtowanie samooceny.
– Egzaminy wstępne do szkół ponadpodstawowych.
– Szkoła powinna uczyć, jak się uczyć, rozwiązywać konflikty, większa edukacja seksualna.
– Wcześniejsza możliwość wyboru profilu.
– Badać przyrost wiedzy, a nie porównywać uczniów.
– Wyłączyć oceny z przedmiotów związanych z indywidualnymi predyspozycjami.
– Ważne, by uczeń czuł, że jest potrzebny na lekcji.

Jakie są oczekiwania w stosunku do Nauczycieli/szkoły?

– Pozytywne bodźce do nauki (docenianie wkładu pracy)
– Nauczyciel powinien być wzorem godnym naśladowania.
– Przywrócenie zajęć wyrównawczych.
– Nauczyciel powinien być partnerem wspierającym ucznia.
– Dobra wzajemna komunikacja
– Nauczyciel nie powinien traktować swojego przedmiotu za najważniejszy.
– Wspierać zarówno uczniów z problemami i zdolnych.
– Podział przy nauczaniu przedmiotów na mniejsze grupy i według poziomu wiedzy.
– Wprowadzanie technologii interaktywnej.
– Kształtowanie umiejętności korzystania z internetu.
– Nie faworyzować uczniów.
– Dostosowanie czasu nauczania zagadnień do poziomu ucznia przeciętnego, a nie zdolnego.
– Dostosowanie metod pracy do poziomu ucznia.
– Posługiwanie się językiem zrozumiałym dla ucznia.

W czasie kiedy część uczestników NOoE pracowała w warunkach warsztatowych, reszta zebranych osób otwarcie dyskutowała na temat szkolnictwa. Z tej dyskusji powstały również notatki.

Wnioski z dyskusji.

1. Brak umiejętności współpracy u uczniów.
2. Natłok wiedzy, która jest powierzchowna.
3. Konieczny jest nacisk na naukę języków obcych.
4. Nagradzanie liderów grup na nieco innych zasadach niż całej grupy.
5. Uczniowie maja problem z komunikacja i tworzeniem głębszych relacji. Być może jest to konsekwencja wpływu mediów społecznościowych.
6. Słaba umiejętność czytania ze zrozumieniem.
7. Uczniowie powinni więcej czasu spędzać wspólnie podczas zabaw, które w konsekwencji zacieśniają więzi, wyłaniają liderów, tworzą strukturę grupy.
8. Szkoła musi opierać się na trzech filarach – Nauczyciel – Uczeń – Rodzic.
9. Większy nacisk powinno się kłaść na uczenie poprzez działanie.
10. Pracować nad rozwijaniem umiejętności samooceny.
11. Nagradzanie ucznia – motywacja.
12. Zajęcia sportowe – nauka współpracy.
13. Zbyt liczne klasy.
14. Wypowiedzi na forum klasy.
15. Większa część lekcji poświęcana jest uczniom słabszym; przedmiotowe ocenianie uczniów.
16. Uczenie się wzajemne – rówieśnicze.
17. Pomijać nieprzydatne treści.
18. Zbyt dużo czasu poświęcane jest uczniom słabszym.
19. Takie przedmioty jak historia powinny być nauczane projektowo – poszerzanie jednego zagadnienia na przestrzeni wieków.

Inicjatywa NOoE pokazuje, że są jeszcze grupy społecznie aktywne, które chcą kreować swoje środowisko i myślą o przyszłych pokoleniach. Ciekawe tylko, czy ktoś zechce posłuchać co mają do powiedzenia…

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress