Pieniądze dla organizacji pozarządowych w Świebodzicach

Został ogłoszony konkurs na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe dofinansowanych z pieniędzy gminy.

W tym roku w Świebodzicach przeznaczono na to zadanie 610 tys. zł. Dla organizacji pozarządowych gmina oferuje dofinansowanie na działania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki oraz ochrony dziedzictwa narodowego; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Zgłoszenia do konkursu można składać w Urzędzie Miejskim w Świebodzicach, ul. Rynek 1 lub ul. Żeromskiego 27 w zamkniętych kopertach z oznaczeniem realizowanego zadania wraz z tytułem zadania do 2 stycznia 2019 r., godz. 15:30.

WNIOSEK

SPRAWOZDANIE

ZARZĄDZENIE O KONKURSIE

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress