Ptasia grypa – apel do hodowców drobiu!

Bezpośredniego zagrożenia nie ma. Uspokajał na spotkaniu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Powiatowy Lekarz Weterynarii Andrzej Bielarczyk. Ale w powiatach ościennych pojawiły się pierwsze ogniska ptasiej grypy (wirus H5N8).

Aktualnie obecność wirusa stwierdzono w 23 krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Najpoważniejsza sytuacja jest na Węgrzech. W Polsce, od listopada, odnotowano natomiast 43 ogniska zachorowań wśród ptactwa. W Powiecie Świdnickim nie odnotowaliśmy do dzisiaj źródeł występowania wirusa H5N8, popularnie zwanego ptasią grypą. Na naszym terenie brak jest dużych, otwartych akwenów wodnych, na których skupia się dzikie ptactwo a to właśnie od niego może rozprzestrzeniać się wirus – informował Powiatowy Lekarz Weterynarii. Jednak musimy działać profilaktycznie, stąd dzisiejsze spotkanie z przedstawicielami gmin i służb mundurowych – dodaje Andrzej Bielarczyk. Dlatego apelujemy do wszystkich hodowców drobiu, bez względu na to czy posiadają kilka czy kilka tysięcy sztuk drobiu, o szczególną uwagę i dostosowanie się do zaleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii:

– Nie karm drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich
– Pozostaw ptaki w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu
– Nie wykorzystuj do pojenia drobiu wody ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki
– Po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyj ręce wodą z mydłem
– W przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu stosuj odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do tego celu
– Stosuj maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób oraz przy wjazdach i wyjazdach z gospodarstw
– Zabezpiecz budynki, w których utrzymywany jest drób oraz pasza przed dostępem zwierzą dzikich, w tym ptaków
– Obserwuj stan zdrowia ptaków. O wszelkich niepokojących objawach natychmiast powiadom lekarza weterynarii.

Profilaktyka przede wszystkim. Stosując się do środków ostrożności możemy maksymalnie ograniczyć ryzyko wystąpienia wirusa, a tym samym możliwość zachorowań wśród drobiu. Nie chcemy dopuścić do sytuacji, która wydarzyła się w Powiecie Oleśnickim, gdzie służby weterynaryjne zmuszone były do wydania decyzji o wybiciu prawie 94 tysięcy sztuk kur niosek. Taka strata mogłaby doprowadzić do upadku niejedno gospodarstwo zajmujące się hodowlą i przetwórstwem drobiu – ostrzega Andrzej Bielarczyk.

Jednocześnie pragniemy uspokoić wszystkich mieszkańców. Wirus H5N8 nie jest groźny dla człowieka. Ludzie są odporni na jego działanie.

Informacja przesłana przez rzecznika prasowego Starosty Świdnickiego.

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress