Radni opozycji chcą zbadania zasadności uczestnictwa Świebodzic w WZWiK – w poniedziałek sesja RM

W dniu 28 września 2015 r. – godz. 15:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek 1 odbędzie się XI sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach.

W trakcie sesji będą rozpatrywane projekty uchwał:
1. zmian budżetu gminy na 2015 r.
2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2015-2022
3. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Świebodzice
4. wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
5. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2016 – 2019
6. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Świebodzicach i określenia ich składu osobowego oraz w sprawie powołania przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej w Świebodzicach
7. powołania doraźnej Komisji ds. oceny członkostwa i zasadności wystąpienia Gminy Świebodzice w Wałbrzyskim Związku Wodociągów i Kanalizacji
8. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Projekt uchwały z pkt. 7 złożyła grupa sześciu radnych Rady Miejskiej. Pod pismem podpisali się radni z klubu „Obywatelskie Świebodzice”: Tomasz Czekaj, Dariusz Skalny i Mariusz Szafraniec oraz radni: Andrzej Olszówka, Tadeusz Szozda i Przemysław Wieczorek.

W uzasadnieniu do uchwały radni określili, że „Celem pracy Komisji jest ocena członkostwa i zasadności wystąpienia Gminy Świebodzice z Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji pod kątem skutków prawnych i ekonomicznych dla Gminy Świebodzice i mieszkańców Gminy, albowiem kwestia zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków od mieszkańców Gminy jest istotnym elementem realizacji zadań własnych Gminy. Komisja po zakończonych pracach winna przedstawić stanowisko Radzie Miejskiej”.

Przypominamy, że Gazeta Świebodzicka z dnia 25.07.2015 r. w artykule „I znowu przez Wałbrzych mamy podwyżki” żaliła się na niemoc władz samorządowych Gminy Świebodzice wobec polityki cenowej WZWiK, w której burmistrz Bogdan Kożuchowicz pełni funkcje członka Zarządu oraz członka Zgromadzenia WZWiK. Jedyne, na co stać było władze gminy to składanie nieskutecznych odwołań…
Sebastian Biały

 

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress