Radni zagłosowali „w ciemno”!

Podczas środowej sesji Rady Miejskiej miała miejsce interesująca sytuacja – burmistrz wprowadził do porządku obrad przyjęcie uchwały, z którą nie mogli wcześniej zapoznać się radni. Uchwała została przyjęta głosami radnych z klubu radnych Bogdana Kożuchowicza…

Uchwała dotycząca przystąpienia gminy Świebodzice do Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych o objętości kilku stron maszynopisu została przedstawiona radnym przed samą sesją. Radny Mariusz Szafraniec z klubu radnych Obywatelskie Świebodzice oponował przed takim trybem przyjmowania uchwał. Nie było możliwości zapoznania się z jej treścią, ale jak powiedział burmistrz – została zreferowana radnym klubu radnych Bogdana Kożuchowicza na posiedzeniu klubu i jest niezbędna.

Wszyscy radni z klubu burmistrza najpierw posłusznie wprowadzili zmiany do porządku obrad a następnie przyjęli uchwałę 15 głosami „za”.

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress