RIO zaprzecza aby burmistrz nie mógł przeprowadzić konkursu na dotacje dla organizacji pozarządowych

Przedstawiciele Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół w Wałbrzychu zaprzeczyli jakoby burmistrz Świebodzic nie mógł przeprowadzić konkursu na dotacje dla organizacji pozarządowych i podpisać stosownych umów.

Burmistrz Paweł Ozga podawał radnym i opinii publicznej informacje, że z powodu nie uchwalenia przez Radę Miejską uchwały budżetowej nie może rozstrzygnąć konkursu na dotacje dla NGO i podpisać z nimi umów. Zupełnie inne informacje uzyskała grupa radnych, która udała się do przedstawicieli RIO w Wałbrzychu na rozmowy. Wyłącznie od burmistrza zależało czy konkurs przeprowadzi i go rozstrzygnie. Do czasu przedstawienia budżetu przez RIO gmina funkcjonuje w oparciu o prowizorium (czyli niepodjętą uchwałę budżetową) tak, jakby to był normalny budżet. Burmistrz i Rada mają prawo modyfikować taki budżet w ramach ustanowionego deficytu.

Przez dwa i pół miesiąca, radni z burmistrzem wprowadzili zmiany w prowizorium, w tym zwiększono środki na dotacje dla organizacji pozarządowe do rozdzielenia w konkursie na zadania zlecone oraz zmniejszono deficyt budżetowy. Tylko i wyłącznie od burmistrza Pawła Ozgi zależało, czy wykona ustalenia zawarte na sesjach i zdąży przed budżetem przygotowanym przez RIO. Jeszcze do 11 lutego taka szansa była. Konkurs ogłoszony 24 stycznia mógł być rozstrzygnięty w przyszłym tygodniu. 11 lutego Paweł Ozga podjął decyzję o odwołaniu konkursu.

Spotkanie z wybranymi i sesja

W dniu 11 lutego odbyło się też spotkanie z wybranymi organizacjami pozarządowymi podczas którego burmistrz przedstawił po raz kolejny nieprawdziwy obraz sytuacji. 13 lutego odbyła się sesja Rady Miejskiej, na której Ozga w dalszym ciągu podawał nieprawdziwe informacje na temat zasad pracy gminy w sytuacji, gdy nie ma uchwalonego budżetu. Powiedział wyraźnie, że nie może podpisać żadnych umów bo RIO tego zabroniła. Pytany o podstawę prawną nieprzeprowadzenia konkursu, nie potrafił udzielić odpowiedzi.

Wizyta w RIO

14 lutego grupa radnych wraz z przewodnicząca Rady Miejskiej udała się na rozmowę do Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół w Wałbrzychu w celu wyjaśnienia niejasnych kwestii dotyczących aktualnej sytuacji w gminie. Przedstawiciele RIO określili jednoznacznie, do momentu ustalenia budżetu (czy to przez Radę Miejską, czy przez RIO) gmina ma obowiązek funkcjonować na prowizorium budżetowym, tak, jakby było normalnym budżetem. Na wnioski burmistrza i radnych można wprowadzać zmiany w budżecie. Ważne jest jedynie to, że burmistrz musi mieć świadomość konieczności przesunięcia środków po wprowadzeniu budżetu. Takie operacje były możliwe do wykonania i były zgodne z prawem. Nie było też przeszkód aby burmistrz podpisał umowy. Wszystkie umowy oparte na prowizorium są ważne i obowiązujące. Podchodząc do tematu ze szczególna ostrożnością, burmistrz Ozga mógł rozpisać konkurs na kwotę dotacji jaka była zabezpieczona w projekcie budżetu z 15 listopada, a kolejny konkurs rozpisać po I kwartale roku. Nie zrobił nawet tego…

Odpowiedzialność

Burmistrz Świebodzic jednoosobową decyzją odwołał konkurs na dotacje dla NGO w dniu 11 lutego, mimo, że nie było przeszkód prawnych aby go przeprowadzić i podpisać umowy z tymi organizacjami. Konkurs na dotacje dla NGO mógł zostać ogłoszony i rozstrzygnięty w grudniu ubiegłego roku na podstawie projektu uchwały budżetowej z listopada. Ponieważ środki zabezpieczone były zbyt małe wobec potrzeb, burmistrz mógł ogłosić drugi konkurs po pierwszym kwartale roku 2020 – tak jak się to dzieje w innych gminach. Paweł Ozga ponosi całkowitą odpowiedzialność za sytuację w której znalazły się świebodzickie NGO-sy i cały bałagan z tym związany. Retoryka, że to radni odpowiadają za ten stan rzeczy „bo nie przyjęli budżetu” jest nadużyciem.

Co dalej?

19 lutego ma zebrać się kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej i na 99% (jak dowiedziałem się w Zespole Wałbrzych RIO) przedstawi budżet dla Świebodzic. Budżet w znacznej mierze będzie oparty na projekcie uchwały z 15 listopada ubiegłego roku. Zostanie zlikwidowany deficyt budżetowy przez wykreślenie zadań inwestycyjnych, wszystkie zadanie rozpoczęte będą kontynuowane. Gmina będzie funkcjonowała normalnie. Burmistrz i Rada Miejska będą mogli przesuwać środki w ramach tego budżetu bez żadnych przeszkód. Biorąc pod uwagę układ sił w radzie, najprawdopodobniej środki na organizacje pozarządowe znajdą się w takiej wysokości jak było to w prowizorium na koniec roku. Niestety to potrwa. Jeżeli sesja RM odbędzie się pod koniec lutego i burmistrz ogłosi ponownie konkurs be zwłoki to rozstrzygnięcie może być najwcześniej pod koniec marca… Po raz pierwszy w historii samorządu, dzięki nieprzyjęciu uchwały budżetowej  przez radnych, gmina będzie miała zrównoważony budżet – nie będzie się powiększało zadłużenie gminy.

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress