Świebodzickie Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej wysoko w Rankingu Szkół Olimpijskich Kapituły Perspektyw

„Zdobycie miejsca w czołówce ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYW jest dla każdego liceum i technikum zasłużonym powodem do dumy. Świadczy to przecież o dobrej atmosferze w szkole, tworzonej wspólnie przez znakomitą kadrę, ambitnych uczniów, a także władze samorządowe dbające o właściwe warunki nauczania. Warto się tym sukcesem pochwalić na oficjalnych stronach internetowych szkół, bo tam przecież zaglądają przede wszystkim uczniowie najstarszych klas gimnazjów i ich rodzice”- tak o tym prestiżowym wyróżnieniu mówi członek Kapituły Fundacji Edukacyjnej PERSPEKTYWY. W jej skład wchodzą m.in. rektorzy szkół wyższych, dyrektorzy Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, przedstawiciele Komitetów Głównych Olimpiad Przedmiotowych, którzy co rok, kierując się opracowanymi kryteriami, tworzą listę najlepszych szkół w Polsce.

Ranking Perspektyw został przygotowany w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych (na poziomie obowiązkowym i rozszerzonym) i sukcesy szkół w olimpiadach przedmiotowych.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące  oceniano za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W Rankingu 2016 brane były pod uwagę jedynie wyniki matury pisanej w tzw. „nowej formule”. Do  jego sporządzenia  wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Ich  źródłem były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych, oraz dane Systemu Informacji Oświatowej.

Kapituła przygotowała w tym roku cztery podrankingi szkół: dwa, w których kryterium są wyniki matury, ranking olimpijski i zawodowy (decydowały osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych i zawodowych) oraz rankingi wojewódzkie.

Liceum Ogólnokształcące w Świebodzicach znalazło się w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Olimpijskich, czyli takich, których uczniowie z powodzeniem brali udział i zdobywali laury w olimpiadach przedmiotowych. W rankingu zostały uwzględnione wyniki 44 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2014/2015. Uplasowaliśmy się na 157 miejscu w Polsce (na ponad 2 tys. liceów i 1700 techników). Jest to najwyższe miejsce wśród szkół z powiatu świdnickiego, prześcignęliśmy również licea wałbrzyskie.

Jesteśmy niezmiernie dumni z tego osiągnięcia, ponieważ  ranking uwzględnia dokonania, osiągnięcia tych szkół i ich uczniów, na jakich najbardziej zależy szkołom wyższym. Takich, którzy mają wewnętrzną motywację, potrzebę sukcesu i umiejętność jego osiągania.  „Są cechy, które tworzą istotę  funkcjonowania szkoły wyższej” – mówił  przewodniczący Kapituły, podkreślając rzetelność rankingu ze względu na przyjęte kryteria i gratulując wszystkim nauczycielom i uczniom  szkół, które znalazły się na wysokich pozycjach.

autor: LO

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress