Świebodziczanie mogliby płacić za śmieci mniej…

Podczas XI sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach zostały przyjęte trzy interesujące projekty uchwał. Pierwszy z nich dotyczył śmieci.

Uchwała wydawałoby się „porządkowa” dostosowująca przepisy lokalne do zmian w ustawie, była okazją do obniżenia „podatku” śmieciowego w Świebodzicach. Do tej pory inkasentem opłaty za śmieci był Zakład Gospodarki Komunalnej i pobierał opłatę za inkaso od każdego płacącego 7% kwoty tj. ok. 90 gr od głowy – kwota ta była automatycznie doliczana do opłaty i była przeznaczona na koszty obsługi wpłat. Zgodnie z ustawą obowiązek inkasowania opłat został przeniesiony na Gminę ale dodatkowo w przypadku wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni opłata ma być egzekwowana od wpłacających przez zarządcę i jednorazowo wpłacana do kasy Gminy (obowiązek windykacji nierzetelnych wpłacających został przerzucony na zarządcę). Liczba „osób” wpłacających bezpośrednio do kasy Gminy, a więc obsługiwanych, zmniejszyła się w związku z tym około trzykrotnie. Zasadne staje się twierdzenie, że i koszty inkaso zmniejszyły się. Dlaczego burmistrza Bogdana Kożuchowicza nie stać na gest obniżenia stawki opłaty za śmieci o 40-50 gr? Odpowiedź na sesji była krótka: Gmina i tak dopłaca do śmieci. Odpowiedź o tyle dziwna, że kwota była zabezpieczona w budżecie Gminy na realizacje obowiązku ustawowego i nie uległa zmianie, a firma realizująca ten obowiązek to spółka prawa handlowego wyłoniona w przetargu… Wysokość opłaty za śmieci pozostaje bez zmian, choć była okazja do symbolicznej obniżki.

Druga sprawa to uchwała w sprawie powołania Doraźnej Komisji ds. oceny członkostwa i zasadności wystąpienia Gminy Świebodzice w Wałbrzyskim Związku Wodociągów i Kanalizacji. Uchwała jest inicjatywą radnych opozycji i ma na celu doprowadzenie do „wyjścia” Świebodzic z WZWiK i uniezależnienia od często niekorzystnych decyzji dla mieszkańców naszego miasta w sprawach dotyczących gospodarki wodnościekowej (przypominam, że w zarządzie WZWiK zasiada Bogdan Kożuchowicz – burmistrz Świebodzic). Komisja będzie składała się z pięciu radnych, dwóch z Klubu Radnych Obywatelskie Świebodzice i trzech „od burmistrza”. Komisja ma zakończyć prace 30 listopada 2015 r i przedstawić stanowisko Radzie Miasta.

Trzecia uchwała, głosowana na koniec sesji dotyczyła stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja Olszówki. Sprawa dotyczyła możliwości, zakazanego ustawowo, prowadzenia działalności gospodarczej na mieniu gminy. Radny jest radnym drugą kadencję a jego status pod względem zarzutów nie zmienił się. Podczas poprzedniej kadencji Wojewoda nie doszukał się złamania zakazu. Interesujące jest to, że Wojewoda pozostawił w gestii Rady Miejskiej ocenę czy Radny naruszył zakaz ustawowy. Wszyscy radni głosowali przeciwko.

Sebastian Biały

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress