Towarzystwo Miłośników Świebodzic wyda drugi kalendarz z pracami amatorów ze Świebodzic – zgłoś swoją pracę do publikacji!

17 listopada 2014 r w Świebodzicach odbyła się promocja kalendarza wydanego przez Towarzystwo Miłośników Świebodzic, a złożonego z prac artystów mieszkających w naszym mieście.

Każdą kartę zaprojektował ktoś inny. Oczywistą jest rzeczą, że nie wszyscy tworzący w mieście artyści znaleźli się na kartach kalendarza. Otwierający imprezę burmistrz Świebodzic zadeklarował, że taki kalendarz będzie wydawany co roku, a więc znajdą się w nim prace jeszcze wielu innych uzdolnionych Świebodziczan. Pomysłodawcami i redaktorami wydania byli Róża Stolarczyk i Witold Bajalski. W przygotowaniu jest druga edycja kalendarza.

ZASADY REKRUTACJI PRAC PLASTYCZNYCH DO KALENDARZA ARTYSTÓW ŚWIEBODZIC NA ROK 2016

1. Organizatorem projektu drugiej edycji Kalendarza Artystów Świebodzic jest Towarzystwo Miłośników Świebodzic.
2.Celem wydawnictwa jest popularyzowanie dorobku artystycznego twórców świebodzickich.
3. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie prac plastycznych odpowiadających podanym zasadom:
– praca musi mieć wymiary mieszczące się w schemacie – czyli format A 3 – tj.48 X 29, 5 cm
– praca może być wykonana techniką dowolną – farbami, kredkami, ołówkiem, kolaż, rysunek na szkle, wycinanka itd.
– praca musi zostać wykonana na powierzchni płaskiej mieszczącej się w skanerze drukarskim – na kartonie, tkaninie nie naciągniętej na ramę, szkle itd.
– tematyka prac jest dowolna
– prace powinny być bez oprawy – np. passpartou
– do każdej pracy należy dołączyć kopertę zawierającą imię i nazwisko autora, adres i telefon kontaktowy lub mail
4. Odbiór prac do kalendarza za pokwitowaniem nastąpi dnia 15 czerwca 2015 roku w godzinach 12. 00 – 16. 00 w Miejskim Domu Kultury przy ul. Wolności 13 w sali kominkowej.
5. Po wydrukowaniu kalendarza prace zostaną zwrócone autorom.
6. Do edycji kalendarza zostanie wybranych 12 prac. Wszystkie pozostałe zostaną zaprezentowane na wystawie miejskiej w Miejskim Domu Kultury w Świebodzicach.
7. Artyści, których prace zostaną opublikowane w kalendarzu otrzymają egzemplarze autorskie kalendarza.
8. We wszystkich sprawach związanych z kalendarzem prosimy kontaktować się pod numerem telefonu: 604 364 544 lub e-mailowo – tms_swiebodzice@onet.eu

Towarzystwo Miłośników Świebodzic

kal

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress