Umowy na wykonanie wejścia turystycznego do podziemi Zamku Książ wreszcie podpisana

Zasypane wejścia i zamknięte stalowe drzwi podziemi Zamku Książ otworzą się wreszcie dla turystów! 27 lutego 2018 r. prezes Zamku Książ, Anna Żabska, podpisała umowę z wykonawcą na budowę wejścia turystycznego do podziemi zamku.

Realizacja „Zabudowy wejścia turystycznego do zlokalizowanych na poziomie ‘- 50,0 m’ podziemi Zamku Książ w Wałbrzychu” to ostatnio najbardziej wyczekiwana zamkowa inwestycja. Poprzedzono ją trwającymi prawie trzy lata staraniami, w trakcie których uzyskano odpowiednie zezwolenia, wykonano ekspertyzy i przygotowano projekt budowlany. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia publicznego to firma TWS GB Sp. z o.o. Sp. k. z Wrocławia.

Podpisanie umowy na wykonanie wejścia turystycznego do podziemi to przełomowe wydarzenie i początek ogromnego przedsięwzięcia, które zgodnie z umową powinno zakończyć się na jesieni tego roku. Wtedy do podziemnego systemu korytarzy zejdą pierwsze grupy turystów, które będą miały możliwość obejrzenia tej niezwykłej budowli, a oferta Książa poszerzy się o nową trasę zwiedzania.

Nowo wydrążone wejście do podziemi znajdować się będzie od strony Tarasu Północnego. Prawie półkilometrowa trasa zwiedzania na głębokości 50 m będzie zawierać ścieżkę dydaktyczną oprawioną instalacjami audiowizualnymi. W części obiektu znajdują się i pozostaną placówki Polskiej Akademii Nauk, pracownia geofizyki i centrum badań kosmicznych. Interesującym elementem w podziemiach jest budowa geologiczna skał tworzących górę zamkową oraz występujące tutaj uskoki tektoniczne, które będzie można obejrzeć przechodząc ciągami korytarzy.

Otwarcie książańskiego kompleksu dla turystów będzie ukoronowaniem prowadzonych od wielu lat badań historycznych, ostatnim punktem udostępnienia obiektów projektu Riese w Górach Sowich, a przed wszystkim upamiętnieniem ofiar niewolniczej pracy. Grupy turystyczne nie tylko poznają historię tego podziemnego systemu korytarzy, ale w końcu zobaczą je na własne oczy.  Z pewnością podjęte zostaną również próby wyjaśnienia celu ich powstania, a więc rozwiązania jednej z największych zagadek II wojny światowej.

O trudnościach z wyłonieniem wykonawcy prac pisałem tutaj. Dopiero piąty przetarg i przekroczenie zakładanego limitu wydatków o ponad 1 mln zł pozwoliło na wykonanie kroku w kierunku udostępnienia sztolni turystom.

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress