Ustawka antysmogowa – 3 tys. dotacji ale dla kogo?

Na stronie internetowej urzędu miejskiego w Świebodzicach pojawiła się informacja: „od 27 lutego będzie już można składać wnioski o przyznanie dotacji na wymianę ogrzewania w lokalach mieszkalnych”. Pozostało 6 dni na projekt, realizację i odbiory inwestycji…

Na mocy uchwały Rady Miejskiej burmistrz przeznaczył w tym roku astronomiczną kwotę 30 tys. zł z pieniędzy gminnych na dofinansowanie inwestycji w systemy ogrzewania mające na celu poprawę jakości powietrza w naszym mieście. W Świebodzicach aktualnie jest około 1200 pieców na paliwo stałe, które należy wymienić przynajmniej w części. Teoretycznie świebodzicki „program antysmogowy” ma zachęcić do inwestycji… pieniędzy wystarczy na 10 (słownie: dziesięć) dofinansowań w tym roku.

Komu kasę, komu?

Kto pierwszy ten lepszy. Tak mają być rozpatrywane wnioski. Wnioski będzie można składać do 31 sierpnia b.r., ale kto nie złoży go z samego rana we wtorek 27  lutego praktycznie nie będzie miał szansy. Pieniędzy wystarczy tylko dla pierwszych dziesięciu osób. Składając wniosek warto zażądać na potwierdzeniu odnotowania godziny przyjęcia.

Zachęta czy ustawka?

Aby starać się o zwrot od gminy części nakładów poniesionych w związku z inwestycją „antysmogową” w chwili składania wniosku inwestycja musi być ukończona. Wraz z wnioskiem należy złożyć szereg dokumentów: dokumentację techniczną lub projekt budowlany, faktury, rachunki z potwierdzeniem zapłaty, oświadczenie o likwidacji wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła w nieruchomości zasilanych paliwami stałymi, oświadczenie o wykonaniu
robót budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami i inne. Biorąc pod uwagę, że dokumenty należy złożyć (licząc na jakieś szanse pozytywnego rozpatrzenia wniosku) 27 lutego pozostało od dzisiaj 6 dni na realizację! Jest jasne, że ten program nikogo nie zachęci. Jedynie osoby, które przypadkowo (a może wcale nie przypadkowo!) wykonały inwestycję zgodnie z wymogami i mają komplet dokumentów będą mogły realnie starać się o dofinansowanie.

Propagandowa maszynka.

„Sesja antysmogowa”, „program antysmogowy”, „uchwała antysmogowa” – to kilka tytułów, które pojawiły się w przestrzeni publicznej dzięki ratuszowej propagandzie sukcesu. Cały program rozłożony na trzy lata ma mieć wartość 200 tys. zł i taka liczbą chwali się burmistrz – to mniej więcej tak jakby powiedzieć, że budżet gminy to 300 mln zł w ciągu trzech lat, a idąc dalej to prawie miliard w ciągu 10 lat! Kupa pieniędzy!

Podsumowując, te 200 tys. zł to o wiele mniej niż miasto wydaje rocznie na „imprezki” burmistrza z tańcami i kiełbaskami. Świebodzicki „Program antysmogowy” w ciągu trzech lat wystarczy 66 inwestycji co stanowi 5,5 % z potencjalnych potrzeb. Po raz kolejny burmistrz kpi z mieszkańców…

Dokumenty i formalności

Te dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie:

 • dokument potwierdzający tytuł do nieruchomości (akt notarialny, nabycie spadku, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów) lub umowę najmu,
 • w przypadku bloku wieloosobowego – stosowną uchwałę wspólnoty
 • dokumentację techniczną lub projekt budowlany zgodnie z zapisami obowiązującego prawa budowlanego
 • opinię kominiarską w przypadku, gdy piec nie został zlikwidowany, a jedynie odłączony od przewodu kominowego
 • faktury, rachunki z potwierdzeniem zapłaty wskazujące wnioskodawcę jako nabywcę
 • oświadczenie o likwidacji wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła na nieruchomości zasilanych paliwami stałymi
 • oświadczenie o wykonaniu robót budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, podpisane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w danej specjalności
 • oświadczenie o pomocy de minimis (jeśli wnioskodawca korzystał już – odpowiednie zaświadczenia)

Formalności do wykonania:

 • Wniosek będzie można pobrać w magistracie (podobno również w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.swiebodzice.pl w zakładce Wydział Ochrony Środowiska – na chwilę publikacji artykułu nie ma takiej możliwości).
 • Po wypełnieniu należy go zaopatrzyć w wymienione wyżej dokumenty.
 • Wnioski będą przyjmowane od 27 lutego do 31 sierpnia 2018 r.
 • Wnioskodawca może złożyć wniosek po zakończeniu zadania inwestycyjnego.
 • Okres kwalifikacyjności kosztów rozpoczyna się od 1 stycznia 2018 roku. Liczy się data wystawienia faktury.
 • Dotacja może być przyznana raz na dany lokal.
 • Wnioskodawca może się ubiegać o dotację raz niezależnie od ilości posiadanych lokali mieszkalnych w mieście.
 • Wnioski rozpatrywane będą według kolejności złożenia.
 • Inwestycja ma pozostać przez okres nie krótszy niż 5 lat.
 • Przez 5 lat można się spodziewać kontroli.

20 myśli na temat “Ustawka antysmogowa – 3 tys. dotacji ale dla kogo?

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress