VI sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach – 26 marca 2015 r. o godz. 15:30

VI sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2014 – 2018 odbędzie się w dniu 26 marca 2015 r. o godz. 15:30 w Ratuszu, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego.

Zostaną przyjęte uchwały w sprawach:

  1. Zmian budżetu gminy na 2015 r.
  2. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2015-2022
  3. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Świdnicy a Burmistrzem Miasta Świebodzice w sprawie przejęcia od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świdnicy zadań administracji rządowej z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  4. Przejęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świebodzice na rok 2015.
  5. Opinii o celowości wniesienia oraz wyceny wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Wodociągów i Kanalizacji z/s w Świebodzicach.
  6. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Mieszka I na części działki nr 461/17 obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach.

Na sesję może przyjść każdy.

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress