W miejskiej kasie może zabraknąć na nagrody – burmistrz Kożuchowicz zadłuża Świebodzice

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach znajdujemy informację o zamówieniu publicznym na udzielenie Miastu kredytu w wysokości 2.4 mln zł. Świadczy to o tym, że w miejskiej kasie zabrakło pieniędzy…

Burmistrz Świebodzic przez cały rok hojnie rozdawał publiczne pieniądze: niezliczone pikniki, nietrafione imprezy kulturalne, spotkania w gronie przyjaciół – wszystko z publicznych pieniędzy. Pod koniec roku okazało się, że pieniędzy nie wystarczy na zrealizowanie zadań budżetowych. Czy zagrożone są nagrody dla urzędników? Czy po to burmistrz zaciąga kredyt?

Jakiś czas temu zadałem pytanie w trybie dostępu do informacji publicznej o wynagrodzenia i nagrody (z podaniem za co) przyznane w 2015 r. urzędnikom samorządowym na kierowniczych stanowiskach. Jak to w zwyczaju świebodzickiego magistratu informacje zostały podane niepełne, bez nazwisk i z odesłaniem do stron internetowych na których tych informacji nie ma.

Warto tu zaznaczyć, że pracownikowi samorządowemu można przyznać nagrodę wyłącznie za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w Art. 36 pkt 6. Czy Dzień Pracownika Socjalnego albo skarga na pracownika mogą być szczególnym osiągnięciem?

Nagrody dla pracowników na stanowiskach kierowniczych UM w Świebodzicach w roku 2015:
Dyrektor MDK, pani Agnieszka Gielata – 2786,95 zł nagroda uznaniowa
Dyrektor OPS, pani Izabela Siekierzyńska – 5574,00 nagroda z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
Dyrektor Biblioteki Publicznej, pani Małgorzata Grudzińska – 2786,95 zł nagroda uznaniowa
Dyrektor MZN, pan Paweł Kaczmarek – 5573,92 zł nagroda uznaniowa (na tego pana w 2015 roku została złożona skarga uznana przez Radę Miejską za zasadną)
Komendant Straży Miejskiej, pan Łukasz Gil – 2229,77 zł nagroda uznaniowa
Kierownik Wydziału SOL, pan Wojciech Orzeł – 1881,15 zł nagroda uznaniowa
Kierownik USC, pani Aleksandra Szymecka – 1882,15 zł nagroda uznaniowa
Z-ca Kierownika USC, pani Grażyna Sikorska – 1882,15 zł nagroda uznaniowa
Kierownik Wydziału ES, pani Zofia Choińska – 1882,15 zł nagroda uznaniowa, 1770,51 zł za pozyskiwanie środków na cele edukacyjne, społeczne oraz szczególnie zaangażowanie w rozwój oświaty i na rzecz społeczności lokalnej.
Kierownik Wydziału OA, pani Małgorzata Frączek – 1882.15 zł nagroda uznaniowa
Kierownik Wydziału RGN, pan Władysław Gidelski – 1881,16 zł nagroda uznaniowa
Kierownik Wydziału OŚ, pani Krystyna Górczyńska – 1881,16 zł nagroda uznaniowa
Kierownik Wydziału FZ, pani Marzena Korona Kruk – 1881,16 zł nagroda uznaniowa
Kierownik Wydziału ZP, pan Łukasz Kurpisz – 1882,15 zł nagroda uznaniowa
Kierownik Wydziału IT, pani Jadwiga Olesińska – 1879,46 zł nagroda uznaniowa
Kierownik Wydziału GM, pani Mirosława Rychlicka – 1882,15 zł nagroda uznaniowa
Kierownik Wydziału FB – 1881,15 zł nagroda uznaniowa
Kierownik Wydziału EiW, pani Katarzyna Trzop – 1881,15 zł nagroda uznaniowa
Dyrektorzy placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej – po 1740.00 zł (panie: Alicja Mokrzyńska, Teresa Walczak-Jusiel, Beata Gil, Małgorzata Schabowska, Jolanta Styrna-Grossman, Dorota Uzar, Ewa Limberger, Magdalena Stąpor)

_k4a0157a

 

9 myśli na temat “W miejskiej kasie może zabraknąć na nagrody – burmistrz Kożuchowicz zadłuża Świebodzice

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress