W najbliższy wtorek XVII sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach

Porządek Obrad XVII sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2014 – 2018, w dniu 23 lutego 2016 r. – godz. 15:30, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek 1
 • Otwarcie sesji i powitanie.
 • Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 • Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 • Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 • Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Zapytania do przedłożonych sprawozdań.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie :
  1. zmian budżetu gminy na 2016 r
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2016-2023
  3. udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
  4. opinii o celowości wniesienia oraz wyceny wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Wodociągów i Kanalizacji z/s w Świebodzicach ul. Kasztanowa 1
  5. zmiany aktu założycielskiego Publicznego Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych z Oddziałami Integracyjnymi w Świebodzicach
  6. ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Świebodzice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów
  7. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świebodzice na rok 2016
  8. zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Świebodzicach na rok 2016
 • Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 • Informacje dla radnych.
 • Zakończenie obrad.

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress