W sprawie naruszenia kodeksu wyborczego przez KWW Bogdana Kożuchowicza

W sprawie naruszenia kodeksu wyborczego dotyczącego współfinansowania materiałów wyborczych przez dwa komitety wyborcze odbyła się rozprawa sądowa w trybie wyborczym.

Artykuł 111 kodeksu wyborczego z którego odbywają się orzeczenia w trybie wyborczym ma bardzo wąski zakres stosowania i odnosi się wyłącznie do orzekania czy materiały wyborcze zawierają nieprawdziwe informacje. Zgodnie ze stanem faktycznym informacje, jak potwierdził sąd, są prawdziwe. W takiej sytuacji jedynym co mógł zrobić sąd to oddalić wniosek nie odnosząc się do kwestii czy został złamany kodeks wyborczy.

Sprawa jednak się nie kończy

Jak podano w uzasadnieniu do postanowienia: „ Na plakatach wyborczych wskazanych przez obie strony (dowody – wydruki materiałów wyborczych – dop. red.) widnieje informacja o sfinansowaniu z budżetu KWW Bogdana Kożuchowicza. Plakaty rozmieszczone wcześniej zawierały prezentację kandydatów KWW Bogdana Kożuchowicza na radnych do Rady Miejskiej w Świebodzicach oraz kandydatów KW Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej na radnych do Rady Powiatu Świdnickiego. Aktualnie plakaty zawierają jedynie kandydatów KWW Bogdana Kożuchowicza.” Te stwierdzenia zawarte w uzasadnieniu potwierdzają, że doszło do finansowania przez jeden z komitetów wyborczych materiałów na których znajdowali się kandydaci z dwóch różnych komitetów wyborczych. Doszło więc do złamania przepisów kodeksu wyborczego, które wprost zabraniają takiego postępowania.

Aktualnie sprawę bada Prokuratura Rejonowa w Świdnicy, prowadzone jest postępowanie w kierunku art. 496 kodeksu wyborczego dotyczącego oznakowania finansowania materiałów wyborczych. Ponadto jest bardzo prawdopodobne, że komisarz wyborczy, po wyborach, nie przyjmie sprawozdania finansowego KWW Bogdana Kożuchowicza co grozi dalszymi sankcjami karnymi. Okoliczności sprawy zostały opisane TUTAJ.

Łamanie kodeksu wyborczego ciągle trwa

Mimo pełnej wiedzy o popełnionym błędzie przez KWW Bogdana Kożuchowicza materiały wyborcze będące w sprzeczności z prawem są ciągle rozpowszechniane. M.in. chodzi o materiały wideo zaprezentowane na spotkaniu z wyborcami w dniu 5 września oraz ulotkę jednej z kandydatek.

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress