W Świebodzicach chcą budować Kaufland, burmistrz: „nic nie mogę zrobić…” Informacje z VIII Sesji Rady Miejskiej

W dwudziestą piątą rocznicę pierwszych wolnych wyborów samorządowych 27 maja odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej bieżącej kadencji. Głównym punktem porządku, jak się później okazało nie najważniejszym, było absolutorium dla burmistrza.

Sala posiedzeń Rady wypełniona była w 100% zaproszonymi gośćmi: pracownikami urzędów i placówek budżetowych. Po krótkim sprawozdaniu z działalności burmistrza za ostatni okres Rada przeszła do głosowania projektów uchwał. Jako pierwsza została przyjęta (15 za – wszyscy radni z klubu Bogdana Kożuchowicza, 6 wstrzymujących się) uchwała w sprawie realizacji budżetu gminy za rok 2014.

Jako druga była głosowana uchwała w sprawie absolutorium dla burmistrza. Absolutorium – decyzja uprawnionego organu kolegialnego wyrażająca pozytywną ocenę działalności finansowej w określonym okresie organu wykonawczego. Decyzja ta jest podejmowana po wysłuchaniu sprawozdania z działalności i rozliczeniu finansowym. Istota absolutorium to brak zastrzeżeń do prowadzonej polityki finansowej, a nie do programu czy składu organu wykonawczego, co nie wyklucza możliwości jego odwołania z innych powodów. Absolutorium to jedna z form kontroli organu kolegialnego nad wykonawczym. Definicja ta została przytoczona tutaj ponieważ w dalszej części usłyszeliśmy wypowiedzi, które świadczą o niezrozumieniu czym jest absolutorium…

Radny K. Wołoszyn wskazał, że są realizowane i planowane kolejne inwestycje dlatego będzie głosował „za”. Radny Z. Pantal: „to mieszkańcy udzielili absolutorium burmistrzowi podczas ostatnich wyborów, my tylko formalizujemy…”. Głosowanie miało przebieg jak przy poprzedniej uchwale – 15 za, 6 wstrzymujących się głosów. Po głosowaniu głos zabrał burmistrz. Powiedział, że absolutorium jest podziękowaniem dla niego, ale też dla wszystkich współpracowników i Rady Miejskiej. Z kolei głos zabrał przewodniczący RM Ł. Kwadrans: „Gmina jest największym pracodawcą w Świebodzicach, a to absolutorium jest podziękowaniem dla tych blisko ośmiuset osób…”

Tutaj nastąpiła „przerwa techniczna”, w czasie której prawie wszyscy goście opuścili salę obrad.

Kolejne projekty uchwał dotyczyły bieżących spraw Gminy i zostały przyjęte zgodnie z porządkiem obrad.

Jednym z ostatnich punktów każdej sesji są „pytania i interpelacje” radnych. Radny T. Czekaj zapytał o problem z nieregularnym włączaniem się oświetlenia w Cierniach. Sytuacja trwa od kilku miesięcy – sprawa ma być załatwiona „na dniach”. Pytanie o chodnik na ul. Mikulicza złożył radny D. Skalny – po naprawie kanalizacji został odnowiony fragment, reszta będzie remontowana w miarę możliwości finansowych. Radny M. Szafraniec podziękował za spowodowanie poprawy oznakowania przejścia dla pieszych na ul. Świdnickiej i wskazał, że następne przejście (koło d. zakładów mięsnych) jest w dalszym ciągu źle oznakowane i przez to niebezpieczne…

Następnie padło najważniejsze pytanie sesji, radny M. Szafraniec: „Panie burmistrzu, 11 lipca 2013 roku Rada Miejska, w zgodzie z pańską wolą i wspólnie planowaną polityką rozwoju miasta, przyjęła uchwałę w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego terenu kolejowego przy ulicy Strzegomskiej (pełna treść uchwały). Intencją uchwały było zabezpieczenie tego terenu przed budową kolejnego w Świebodzicach sklepu wielkopowierzchniowego i ochrona interesów lokalnych kupców, a także ochrona charakteru miasta. Wiem, że w chwili obecnej brakuje jednej pieczątki, aby rozpoczęła się tam budowa Kauflandu. Co pan na to? Czy godzi się pan na tą inwestycję?” Burmistrz Kożuchowicz odpowiedział, że zgodnie planem zagospodarowania przestrzennego powstanie tam budynek wielorodzinny, w projekcie supermarketu przewidziane są trzy mieszkania. Burmistrz powiedział, że jest przeciwny budowie, ale może co najwyżej wpłynąć na niewielkie opóźnienie wydania pozwolenia. Poza tym, niektórzy mieszkańcy Świebodzic przyjmą ten sklep z zadowoleniem.

Kolejna sprawa zgłoszona przez radnego M Szafrańca dotyczyła złamania prawa na terenach między dworcem kolejowym i Os. Sudeckim. Na terenie gdzie plan zagospodarowania przewiduje budownictwo mieszkaniowe zostały wprowadzone urządzenie i przemysłowe linie produkcyjne – burmistrz odpowiedział, że sprawę należy zgłosić odpowiednim organom.

 

_EB_1405
_EB_1407

ko2

ko1

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress