Wałbrzych będzie miał obwodnicę

13 września szczęśliwie zakończyła się sprawa perspektywy budowy zachodniej obwodnicy Wałbrzycha. Została podpisana umowa z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad o finansowaniu części inwestycji. Projekt warty blisko 400 mln zł będzie miał niebagatelny wpływ na cały region wałbrzyski nie tylko po wybudowaniu.

300 mln zł dotacji plus 50 mln wkładu Wałbrzycha i około 40 mln z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad to ogromna kwota w skali regionu wałbrzyskiego, pieniądze te będą szansą na rozwój lokalnych firm i wykonawców zaangażowanych w przedsięwzięcie. To właśnie ta ostatnia część (40 mln zł) była przyczyną impasu w sprawie tej ważnej inwestycji. Decyzja o dotacji została podjęta na początku roku, w Ministerstwie Rozwoju rozstrzygnięto konkurs na dofinansowanie unijne inwestycji drogowych w miastach na prawach powiatu. Jednak brak funduszy w GDDKiA na budowę niewielkiego odcinka drogi w gminie Szczawno Zdrój blokował cały cały projekt. Pod znakiem zapytania stanęło całe przedsięwzięcie. Szczęśliwie impas udało się przełamać przed granicznym terminem, 15 września 2017, po którym dotacja by „przepadła”.

W sprawę zaangażowany był świebodzicki poseł na Sejm Ireneusz Zyska:

Pod koniec 2016 roku na prośbę Prezydenta Wałbrzycha i Burmistrza Szczawna Zdroju odbyłem w tej sprawie szereg spotkań z właściwymi ministrami, czego efektem była wydana na początku roku 2017 decyzja przez Ministra Rozwoju i Finansów wicepremiera Mateusza Morawieckiego o przyznaniu miastu Wałbrzych dotacji w wysokości 296,8 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na budowę obwodnicy zachodniej. Okazało się jednak, że to nie wystarczy. W celu zapewnienia finansowania inwestycji niezbędne było także podpisanie umowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na budowę odcinka drogi na terenie Szczawna Zdroju na kwotę ok. 40 mln zł. Pojawiły się trudności, które odsunęły w czasie zawarcie ostatecznej umowy na dofinansowanie z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
W tym czasie wykazałem wysoką aktywność w tej sprawie, podejmując różnorodne działania mające na celu wydanie pozytywnej decyzji przez GDDKiA i podpisania końcowej umowy na finansowanie budowy inwestycji, w tym złożyłem trzy interpelacje poselskie:
1/ do Ministra Infrastruktury i Budownictwa [nr 13085] InterpelacjaOdpowiedź
2/ do Ministra Rozwoju i Finansów [nr 13089] InterpelacjaOdpowiedź
3/ do Prezesa Rady Ministrów [nr 13539] InterpelacjaOdpowiedź
Przede wszystkim odbyłem też wiele spotkań z politykami mającymi decydujący głos w tej sprawie, wicepremierem Mateuszem Morawieckim Ministrem Rozwoju i Finansów oraz Andrzejem Adamczykiem Ministrem Infrastruktury i Budownictwa, a także innymi osobami, które w ramach pracy w instytucjach państwowych zajmują się infrastrukturą drogową. Determinacja i wytrwałość oraz powołanie się na racjonalne argumenty, okazały się skuteczne i doprowadziły sprawę do szczęśliwego finału. Udało się!

Zachodnia obwodnica ma historię sięgającą 20 lat i z pewnością po wybudowaniu przyczyni się do poprawy fatalnego stanu komunikacyjnego Wałbrzycha. Droga będzie w ciągu drogi krajowej nr 35 i zmieni jej przebieg z obecnego od skrzyżowania ul. Wrocławskiej z Uczniowską do centrum. Droga będzie prowadzić przez ulice de Gaulle’a i Wieniawskiego, okolice szpitala im Sokołowskiego, Żeromskiego, Reja do centrum Wałbrzycha. Budowany odcinek będzie miał cztery pasy i trzy bezkolizyjne estakady – przy ulicach Wyszyńskiego, Żeromskiego i Reja. Plany mówią o zakończeniu inwestycji w 2020 roku.

 

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress