We wtorek XXIII sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach, radni Bogdana Kożuchowicza uznają za bezzasadne dwie skargi…

Porządek Obrad XXIII sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2014 – 2018 w dniu 23 sierpnia 2016 r. – godz. 15:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. Rynek 1
 • Otwarcie sesji i powitanie.
 • Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 • Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 • Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 • Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Zapytania do przedłożonych sprawozdań.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
  1. zmian budżetu gminy na 2016 r.
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2016-2023
  3. udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
  4. rozpatrzenia skargi na dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach
  5. rozpatrzenia skargi ponownej na burmistrza Świebodzic
  6. uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody drzew gatunku klon zwyczajny, platan klonolistny, klon zwyczajny, rosnących na terenie działki o nr geodezyjnym 239/2 , obręb Śródmieście 3 przy ul. Park Miejski w Świebodzicach
  7. zmieniająca uchwałę nr XIII/76/2015 z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyjęci do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 r. dla Gm iny Świebodzice z uwzględnieniem zapisów części wspólnej Planu Aglomeracji Wałbrzyskiej
  8. przyjęcia do realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Świebodzice na lata 2015-2025
 • Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 • Informacje dla radnych.

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress