XXV sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2014 – 2018

28 października 2016 r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1 odbędzie się posiedzenie Rady Miejskiej.

Porządek obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach:

 • Otwarcie sesji i powitanie.
 • Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 • Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 • Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 • Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 • Zapytania do przedłożonych sprawozdań.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
  1. zmian budżetu gminy na 2016 r.
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świebodzice na lata 2016-2023
  3. opinii o celowości wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakładu Gospodarki Komunalnej z/s w Świebodzicach
  4. uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Świebodzice”
  5. zmieniająca uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom
  6. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
 • Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 • Informacje dla radnych.
 • Zakończenie obrad.

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress