50 nowych mieszkań gotowych do zasiedlenia w Świebodzicach

Nowy blok przy ul. Kazimierza Odnowiciela w Świebodzicach oddała do użytku Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach. Oficjalna uroczystość odbioru budynku odbyła się w piątek, zasiedlanie pierwszych mieszkań rozpocznie się w ciągu najbliższych dni.

Wszystkie mieszkania w nowym bloku znalazły już dawno amatorów, połowa została sprzedana na wolnym rynku, druga jako mieszkania lokatorskie…

Dzięki nowym przepisom, będącym częścią programu Mieszkanie+, tj. programowi SBC (Społeczne Budownictwo Czynszowe) w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego, o preferencyjne kredyty mogą starać się spółdzielnie mieszkaniowe na finansowanie mieszkań lokatorskich. Stąd Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzicach zdecydowała się na zaciągnięcie kredytu na wybudowanie mieszkań w tym budynku o takim właśnie statusie, z opcją ich wykupu przez lokatorów na własność.

Program ma na celu zapewnienie tańszego finansowania zwrotnego na realizowanie celów mieszkaniowych. Bank Gospodarstwa Krajowego skierował do spółdzielni mieszkaniowych w całej Polsce propozycję finansowania mieszkań lokatorskich, które udzielane jest na preferencyjnych warunkach, na okres 30 lat. Program ma wspomóc osoby, których na obecną chwilę nie stać na zakup własnego mieszkania i dotyczy głównie ludzi młodych i młodych małżeństw. W wariancie dojścia do własności lokalu oprocentowanie kredytu stanowi – obok stawki WIBOR – dodatkowo marża banku.

Dzięki determinacji Zarządu Spółdzielni udało się wynegocjować niską marżę oprocentowania kredytu. Po spłacie, która może nastąpić jednorazowo nie wcześniej niż po 5 latach, a maksymalnie po  30 latach mieszkańcy staną się właścicielami mieszkania. Oczywiście kredyt nie jest zaciągany na całość zadania. Przyszli mieszkańcy  partycypują w kosztach budowy mieszkania tj. 20% wartości mieszkania należało wnieść po podpisaniu ze Spółdzielnią umowy o budowę lokalu mieszkalnego. Po spełnieniu warunków określonych w umowie o budowę, m.in. wpłacie wymaganego wkładu mieszkaniowego oraz protokolarnym przekazaniu mieszkania, Spółdzielnia zawrze z ubiegającymi się osobami umowy o ustanowienie lokatorskich praw do lokali.

Nowe mieszkania posiadają balkony, a znajdujące się na pierwszej kondygnacji obszerne tarasy. Dla 50 mieszkań zapewniono 50 miejsc parkingowych – 25 w garażu podziemnym i 25 na zewnątrz. W budynku są windy. Do zagospodarowania pozostał teren między blokami – jak powiedziała prezes SM umowa jest już podpisana.

W uroczystości odbioru budynku, na zaproszenie prezes spółdzielni, pani Elżbiety Krzan, udział wziął m. in. Ireneusz Zyska – wiceminister w Ministerstwie Klimatu, przez krótką chwilę był obecny Paweł  Ozga – burmistrz Świebodzic, byli też dwaj pierwsi, nowi mieszkańcy bloku przy ul. Kazimierza Odnowiciela w Świebodzicach…

Dodaj komentarz

Pogoda w Świebodzicach
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jesteśmy na Facebook'u