Budżet Obywatelski – jak On to zrobi?

Odkąd Radni ze Świebodzic przygotowali i przyjęli uchwałę o Budżecie Obywatelskim, z coraz większą ciekawością przyglądam się jak daleko można niezrozumieć co jest zapisane w uchwale…
Krótka historia  uchwały

W 2019 roku nad projektem uchwały o Budżecie Obywatelskim pracował burmistrz Paweł Ozga (tzn. opracowaniem zajął się sztab urzędników przy wskazaniach Burmistrza). Projekt został przedstawiony Radzie, niestety nie spełniał warunków „obywatelskości” – o tym, które ze zgłoszonych zadań zostaną wykonane mógłby jednoosobowo decydować burmistrz. Były proponowane poprawki do projektu uchwały zgłaszane przez radnych. Burmistrz nie zgodził się na nie i podczas jednej z sesji RM skwitował sytuację słowami – skoro radni nie chcą, to nie będzie Budżetu Obywatelskiego.

Projekt uchwały został przygotowany przez radnych i został zawnioskowany przez Klub Radnych Obywatelskie Świebodzice na sesji 23 stycznia 2020 r. Uchwała została przyjęta i weszła w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, tj. 21 lutego b.r.

COVID, COVID, COVID…

Zgodnie z harmonogramem zawartym w regulaminie (regulamin jest integralną częścią uchwały), procedura zgłaszania, głosowania i weryfikacji projektów miała odbyć się jak najszybciej aby zakończyć się najpóźniej z końcem kwietnia (tak aby zwycięskie projekty mogły być zrealizowane do końca roku). Jeszcze 5-go marca burmistrz wydał zarządzenie określające harmonogram zamykający proces decyzyjny jak w założeniu. Niestety, „przyszedł” czas COVID-u i urząd się „sparaliżował”. Nie były podejmowane decyzje, w tej sprawie także. 4 czerwca Paweł Ozga wydał kolejne zarządzenie z terminem zakończenia procedury 15 października…

Nie ma pieniędzy w budżecie na Budżet

Procedura Budżetu Obywatelskiego rozpoczęła się 10 czerwca, choć zgodnie z regulaminem nie miała sensu… Podstawowym warunkiem wyłonienia projektów do realizacji było zabezpieczenie środków w budżecie gminy (w postaci rezerwy ogólnej, zgodnie z uchwałą – nie mniej niż 250 tys. zł). Tych pieniędzy nie było w prowizorium (przypominam, że Rada Miejska nie przyjęła budżetu gminy autorstwa Pawła Ozgi na rok 2020) i nie zabezpieczył ich Burmistrz po przedstawieniu budżetu przez RIO (Regionalną Izbę Obrachunkową). Choć miał na to sporo czasu…

Nie da się wyłonić żadnego projektu do realizacji

Projekty zostały zgłoszone przez mieszkańców, zostało przeprowadzone głosowanie… a w budżecie na ten cel ciągle 0 zł!

W regulaminie Budżetu Obywatelskiego zapis mówi wyraźnie – do realizacji kierowane będą projekty, które uzyskały kolejno największą liczę głosów i mieszczą się w kwocie środków zabezpieczonych w budżecie gminy w  postaci rezerwy ogólnej. Procedura jest ściśle określona po to aby nie rozpatrywać wszystkich zgłoszonych projektów, tylko te, które mają największe poparcie.

W tech chwili mamy sytuację taką, że do realizacji można skierować projekt, który będzie kosztował maksymalnie 0 zł! Brawo panie Burmistrzu! Dlaczego nie zabezpieczył pan środków?

Kompromitacja, jeszcze ciągle ukrywana…

W tej chwili prowadzone są jakieś działania wobec dwóch projektów, które uzyskały najwięcej głosów. Urzędnicy byli oglądać „plac zabaw dla psów” w Świdnicy. Burmistrz twierdzi, że te zadania będą realizowane w przyszłym roku… Tylko, na jakiej podstawie? Skoro zgodnie z prawem nie mogą być wyłonione… 15-go października miały być przedstawione projekty do realizacji…

Jest jeszcze jedna sprawa dotycząca przyszłego roku. Zgodnie z regulaminem, w przyszłym roku na wiosnę rozpocznie się kolejna procedura zgłaszania i wyłaniania projektów obywatelskich. Czy będzie miała sens – to zależy, od tego, czy burmistrz zabezpieczy środki w budżecie.

Zaistniała bardzo ciekawa sytuacja, coś się dzieje… Niby wszystko jest w porządku, tylko z góry wiadomo, że efekt tych działań nie może przynieść niczego. Ciekawe, czy to działanie celowe, czy zwykła nieudolność. Dziwić może, że urzędnicy „idą jak w dym”, czyżby nikt nie czytał uchwały?

Jesteście ciekawi jak burmistrz Paweł Ozga wybrnie z kuriozalnej sytuacji do której sam doprowadził? Bo ja bardzo. Czy znowu ktoś napisze, że winni są radni, bo pracują za Burmistrza?

Wybrane fragmentu uchwały na obrazkach poniżej, cała uchwała jest TUTAJ

Dodaj komentarz

Pogoda w Świebodzicach
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jesteśmy na Facebook'u