Burmistrz Paweł Ozga bez wotum zaufania i absolutorium, dlaczego?

W poniedziałek odbyła się absolutoryjna sesja Rady Miejskiej. Burmistrz Ozga wyszedł z sali posiedzeń – nie raczył nawet przedstawić Raportu o Stanie Gminy… Poniżej pięć pięć powodów, z których nie otrzymał wotum zaufania i absolutorium od Rady Miejskiej.

1. OKŁAMYWANIE MIESZKAŃCÓW I RADNYCH
Burmistrz Paweł Ozga publicznie powiedział, że nie podpisał porozumienia z inwestorem w sprawie budowy biometanowni na terenie Świebodzic. Takie porozumienie podpisał bez wiedzy radnych Rady Miejskiej i mieszkańców Świebodzic. W tej sprawie burmistrz wydał później decyzję środowiskową, był „sędzią” we własnej sprawie.

2. ROZPASANE WYDATKOWANIE PUBLICZNYCH PIENIĘDZY
Bliscy współpracownicy burmistrza otrzymali podwyżki wynagrodzeń niewspółmierne do sytuacji związanej z inflacją i sytuacją finansową w gminie. I tak: sekretarz miasta, Sabina Cebula w 2022 otrzymała z kasy gminy 245.260,49 zł; zastępca burmistrza, Tobiasz Wysoczański – w 2022 roku 239.192,76 zł (wzrost vs. 2021 o 60%); prezes ZGK, Sławomir Sprawka – w 2022 roku 186.846 zł (wzrost o 57%); prezes OSiR, Jarosław Piziuński w 2022 otrzymał z kasy gminy 191.536,35 zł; prezes ZWiK, Grzegorz Cabanek (kuzyn burmistrza) w 2022 otrzymał z kasy gminy 220.461,45 zł

3. BRAK JAWNOŚCI WYDATKÓW PUBLICZNYCH PIENIĘDZY
Od 15 września do 10 listopada 2022 Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu prowadziła kontrolę gospodarki finansowej w Świebodzicach. W wyniku kontroli wykryto szereg uchybień w finansach, co zakończyło się 15 (piętnastoma!) zaleceniami mającymi na celu wyeliminowanie nieprawidłowości. Dokumenty związane z kontrolą były ukrywane przez urząd gminy przez kilka miesięcy!

4. KORUPCJA POLITYCZNA, NEPOTYZM I KUMOTERSTWO
W urzędzie miasta i spółkach gminnych zatrudnione są osoby na polecenie burmistrza, Pawła Ozgi, utrzymujące z nim prywatne relacje. Członkowie rodzin radnych Rady Miejskiej i burmistrza. Radni Ci bezkrytycznie popierają działalność burmistrza i głosują podczas sesji zgodnie z jego oczekiwaniem, niekoniecznie w interesie mieszkańców Świebodzic i dla dobra miasta.

5. BRAK SKUTECZNOŚCI I ZANIECHANIA
Burmistrz nie podjął żadnych działań w sprawie poprawy komunikacji tranzytowej przez Świebodzice, nie podjął żadnych działań w kierunku budownictwa wielorodzinnego, w dalszym ciągu niszczeje dawny internat (tzw. Dom Złotego Wieku), nie podjął działań dla zwiększenia liczby miejsc w przedszkolach i żłobkach, pozyskał tylko 20 mln zł ze środków zewnętrznych (wnioskował o 300 mln zł), nie podjął działań w.s. zwiększenia liczby miejsc parkingowych, itd., itp.

 

Dodaj komentarz

Pogoda w Świebodzicach
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jesteśmy na Facebook'u