Chaos w Ratuszu, Świebodzice nie mają skarbnika…

W dniu 27 lipca 2020 r., Rada Miejska podjęła uchwałę na wniosek burmistrza o odwołaniu skarbnika.

Zgodnie z przepisami, na wniosek burmistrza, Rada Miejska powołuje i odwołuje osobę wskazaną na stanowisko skarbnika. To bardzo ważne stanowisko w urzędzie. Bez akceptacji tej osoby, burmistrz nie może podejmować żadnych wydatków oraz podpisywać umów rodzących skutki finansowe. Od 14 lat skarbnikiem w Świebodzicach była Pani Luiza Gass-Sokólska. W dniu 25 maja złożyła wniosek o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Burmistrz Paweł Ozga podanie przyjął.

Niestety uchwała przygotowana przez burmistrza została tak skonstruowana, że pani skarbnik pozostając zatrudniona przez gminę do końca okresu wypowiedzenia, tj. 25 sierpnia, nie może już pełnić obowiązków skarbnika. Uchwała (zaopiniowana przez adwokata Jerzego Świetńki zatrudnionego przez gminę w celu prowadzenia nadzoru prawnego nad funkcjonowaniem urzędu) obowiązuje z dniem podjęcia, czyli od 27 lipca 2020. Od tego dnia Świebodzice nie mają skarbnika.

To fatalne zaniedbanie, świadczące o nieudolności burmistrza w organizacji pracy urzędu. Gmina nie możne zawierać umów i zobowiązań, ani składać wniosków o dofinansowania, gdyż obok burmistrza wymagany jest podpis skarbnika. Pod dużym znakiem zapytania staje wniosek o przyznanie pieniędzy z rządowej promesy na 1,4 mln zł.

Interesująca jest też kwestia, co będzie robiła przez miesiąc Pani Luiza… zatrudniona przez urząd, ale nie będąc skarbnikiem.

4 thoughts on “Chaos w Ratuszu, Świebodzice nie mają skarbnika…

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress