Kładki w Cierniach się sypią… czy będzie złoty interes?

Dwie sąsiednie kładki na rzece Pełcznica, w dzielnicy Ciernie, zostały zamknięte z powodu złego stanu technicznego – mieszkańcy będą mieli problem (raczej długo)…

Jedna z kładek znajduje się przy przystanku autobusowym i sklepie, druga około 250 m na zachód – dla niektórych mieszkańców Cierni droga do sklepu, czy na przystanek wydłuży się o ponad 10 minut. Dużo to czy mało, wie tylko ten, kto spieszy się na autobus do szkoły lub pracy. Sytuacja jest nieciekawa, w budżecie gminy nie ma pieniędzy na remont kładek, a znaczna część rezerwy budżetowej (nomen omen przeznaczonej na nieprzewidziane zdarzenia losowe) została decyzją burmistrza Ozgi przeznaczona na działalność propagandową.

Wskazane kładki są o konstrukcji betonowej, betonowe przęsła są popękane, a ich kawałki wpadły do rzeki. Ze względów bezpieczeństwa korzystanie z przepraw zostało wstrzymane do czasu poprawy stanu rzeczy. Nie wiadomo czy bardziej opłacalna będzie naprawa, czy budowa nowych kładek…

Za całą sytuację odpowiedzialny jest burmistrz Świebodzic i jego polityka reagowania na problemy miasta. Burmistrz obiecywał sukcesywne zajmowanie się miejskimi przeprawami pieszymi na Pełcznicy, jednak po skandalu związanym z „kładką przepłatką” sprawę zupełnie porzucił.

Dla przypomnienia, „kładka przepłatka” to przeprawa w pobliżu mostu w ulicy Strzegomskiej, zdemontowana i wybudowana od nowa w 2020 roku mimo, że nie było żadnej ekspertyzy nakazującej choćby jej remont. Nowa kładka kosztowała gminę ok 350 tys. zł (w 2020 roku można było kupić za te pieniądze mały dom…), na szybką akcję burmistrz Ozga rozwiązał rezerwę budżetową, decyzję podjął bez udziału Rady Miejskiej. Rozbiórkę i budowę kładki przeprowadziła firma kolegi burmistrza – PW Stańczyk Spółka Jawna. Niedługo po sfinalizowaniu „kładki przepłatki”, obecna żona burmistrza, wtedy kochabitantka, kupiła okazyjnie za gotówkę działkę budowlaną od córki wykonawcy – cena była okazyjna bo wynosiła ok. 1/3 rynkowej. Dzisiaj na tej działce stoi murowany dom, a panowie Stańczyk i Ozga są sąsiadami.

Dwie „kładki przepłatki” są lepsze niż jedna, niestety, rezerwy budżetowej obecnie nie wystarczy nawet na jedną… O sprawie będę informował.

Mieszkańcom spieszącym się na autobus lub po świeże bułki zalecam rozsądek, zdrowie i życie jest ważniejsze… na śniegu widać ślady przechodzenia mimo zamknięcia. Kładki zostały zamknięte nie bez powodu, lepiej się spóźnić do pracy niż trafić do szpitala.

Dodaj komentarz

Pogoda w Świebodzicach
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jesteśmy na Facebook'u