Komisarz Wyborczy podał termin referendum w Świebodzicach!

Znamy kalendarz referendalny referendum w sprawie odwołania Pawła Ozgi z funkcji burmistrza w naszym mieście. Komisarz wyborczy ogłosił postanowienie o przeprowadzeniu referendum gminnego.

Najważniejszą sprawą dla „przeciętnego Kowalskiego” jest informacja, że do urn pójdziemy w niedzielę, 30 maja (pod warunkiem, że COVID nie pokrzyżuje tych planów). Zgodnie z prawem od dnia dzisiejszego rozpoczyna się kampania referendalna. O jej przebiegu będę informował na bieżąco.

Treść postanowienia Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu:

Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Świebodzice przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 30 maja 2021 r.

POSTANOWIENIE NR 20/2021
KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU I
z dnia 9 kwietnia 2021 r.

o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Świebodzice przed upływem kadencji.

Na podstawie art. 24a ust. 2 oraz art. 25 i art. 27 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 741) w związku z art. 28a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz w związku z uchwałą Nr XLI/259/2021 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Świebodzice Pawła Ozgi postanawia się, co następuje:

§ 1.

1. Zarządza się przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Świebodzice przed upływem kadencji.
2. Datę referendum, o którym mowa w ust. 1, wyznacza się na niedzielę 30 maja 2021 r.

§ 2.

Ustala się wzór i treść karty do głosowania w referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Świebodzice przed upływem kadencji, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Postanowienia. Karta jest koloru białego, drukowana jednostronnie, formatu A5, w prawym górnym rogu ma wycięty otwór o średnicy 8mm.

§ 3.

Ustala się wzór i treść nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a w referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Świebodzice przed upływem kadencji, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Postanowienia. Nakładka jest przezroczysta, formatu A5 i ma ścięty prawy górny narożnik.

§ 4.

Szczegółowe warunki techniczne kart do głosowania oraz nakładek na karty sporządzonych w alfabecie Braille’a określają załączniki do Postanowienia Nr 288/2019 Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 23 października 2019 r. (sygn. DWB-778-2/2019) w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a w referendach lokalnych w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 5.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum określa kalendarz stanowiący załącznik nr 3 do Postanowienia.

§ 6.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na terenie Miasta  Świebodzice.

Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I
Dariusz Pająk

Komentarze

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress