Podatki i śmieci bez zmian, biometanownia zablokowana, przewodnicząca nie wytrzymała hejtu…

Podczas sesji Rady Miejskiej, w minioną środę, wydarzyło się wiele ważnych dla mieszkańców spraw. Na sesji nie było burmistrza Pawła Ozgi, a jego zastępca nie potrafił albo nie chciał konstruktywnie brać udziału w sesji. Radni wielokrotnie słyszeli: „pytania do burmistrza proszę formułować na piśmie”…
Radni zablokowali możliwość budowy biometanowni w Świebodzicach.

Pierwsza procedowana podczas LXXXV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach uchwała dotyczyła zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Strzegomskiej blokująca możliwość budowy biometanowni. To ważna decyzja, którą zainicjowali kilka miesięcy temu Radni Obywatelskich Świebodzic wraz innymi radnymi opozycji, wbrew pierwotnemu stanowisku burmistrza Ozgi. Burmistrz w tej sprawie podpisał porozumienie z inwestorem w sprawie wspierania i promowania tej uciążliwej inwestycji. Podczas jednej z sesji RM, Paweł Ozga twierdził nieprawdziwie, że takiego porozumienia nie było.

Na tą chwilę nie wiadomo jakie jest stanowisko Ratusza w sprawie kolejnej „śmierdzącej” inwestycji, którą zamierza prowadzić w Świebodzicach firma Protix – to fabryka paszy z larw muchy czarnej. Zastępca burmistrza, który blokował radnym dostęp do dokumentacji (więcej TUTAJ), nie potrafił nic powiedzieć na temat stanowiska w tej sprawie.

Wysokość podatków od nieruchomości i opłaty za śmieci bez podwyżek.

Uchwały podwyższające stawki podatku od nieruchomości i za wywóz nieczystości stałych były inicjowane przez burmistrza. To nie pierwsza decyzja Pawła Ozgi będąca zaprzeczeniem obietnicom wyborczym, które pozwoliły mu zostać gospodarzem naszego miasta. Radni opozycyjni odrzucili uchwały – opłaty zostały utrzymane na tym samym poziomie. Tutaj z decyzji powinni być szczególnie zadowoleni lokalni przedsiębiorcy, dla których niezmieniające się od pięciu lat podatki przekładają się na zmniejszenie kosztów funkcjonowania w stosunku do firm w innych gminach. Za podwyżkami głosowali radni: Grażyna Bieniada, Ewa Dziwosz, Janusz Kościkiewicz, Zdzisław Pantal i Adam Pofelski.

Przewodnicząca niewytrzymała hejtu.

Jak powiedziała na zakończenie sesji Przewodnicząca Rady Miejskiej, Halina Mądra, z obawy o własne zdrowie, na skutek hejtu nękania i zastraszania własnej osoby i rodziny nie jest w stanie dłużej pełnić funkcji przewodniczącej. Szczególne podziękowania otrzymała radna Ewa Dziwosz. Halina Mądra złożyła deklaracje rezygnacji z funkcji. Zgodnie z Ustawą o Samorządzie Lokalnym po takiej deklaracji konieczne jest przyjęcie przez Radę uchwały w sprawie odwołania i wybranie nowej osoby na wakatującą funkcję. Jeżeli w ciągu 30 dni uchwała nie zostanie podjęta, rezygnacja staje się faktem, a sesję w celu wybrania nowego przewodniczącego zwoła wojewoda… Co się wydarzy, czas pokaże.

 

Po raz kolejny burmistrz Paweł Ozga wnioskował o zgodę na udzielenie kredytu na kwotę 5,6 mln zł. To próba bezpodstawnego zadłużenia miasta, na poszczególnych sesjach uzasadnienie tego kredytu się zmieniało, tymczasem na sesji w miesiącu wrześniu Rada Miejska przyjęła kwotę ponad 5,5 mln zł jako wyrównanie subwencji z budżetu państwa, tym samym nie można mówić o braku pieniędzy w kasie gminy. Od początku roku pieniądze z budżetu są wydawane, zdaniem radnych, ponad miarę, między innymi na podwyżki dla urzędników „bliskich” burmistrzowi. Nie zostały podjęte żadne działania oszczędnościowe pomimo informacji od burmistrza o złej sytuacji w kasie. Radni opozycyjni nie zgodzili się na zadłużanie Świebodzic i „przejadanie” środków.

 

Dodaj komentarz

Pogoda w Świebodzicach
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jesteśmy na Facebook'u