Program dewitalizacji podwórek Pawła Ozgi…

Na sesji Rady Miejskiej 4-go stycznia burmistrz Paweł Ozga wyraził opinię, że wychodzi naprzeciw prośbom i sugestiom Obywatelskich Świebodzic w kwestii inwestycji w mieście – będzie kontynuował rewitalizację podwórka przy ul. Jeleniogórskiej.
Wypowiedź wskazuje, że burmistrz jest tak przychylny naszym pomysłom, że uważa, że powinniśmy poprzeć jego budżet, bo realizuje nasze postulaty…
Szanowni Państwo, sprawa rewitalizacji zaplecza ulicy Jeleniogórskiej to jedynie drobny element porządkowania całego miasta, jaki mieliśmy w naszym programie wyborczym. A porządkowanie to jedna w wielu inwestycji jakie chcieliśmy przeprowadzić. Wyburzenie dużej części komórek i ubikacji na zapleczu ul. Jeleniogórskiej nastąpiło jesienią 2019 (za kwotę 143 760,39 zł), w skutek działań ówczesnego zastępcy burmistrza Mariusza Szafrańca. Od tego czasu na ul. Jeleniogórskiej nie wydarzyło się nic!
Na zdjęciach stan obecny.
W przyszłorocznym budżecie gminy burmistrz Ozga zapisał na ten cel 250 000,00 zł. Czy w przyszłym roku zakończy tę inwestycję, czy tak naprawdę w ogóle chce ją realizować? Czy 4 lata wystarczą mu na uporanie się z tak drobną sprawą?
Idziemy o zakład, że nie. A na pewno nie w sposób ostateczny i kompleksowy. Argument, że powinniśmy poprzeć budżet ponieważ od 4 lat ślimaczy się zagospodarowanie jednego z wielu podwórek (na innych nie dzieje się nic) jest delikatnie mówiąc chybiony.

Dodaj komentarz

Pogoda w Świebodzicach
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jesteśmy na Facebook'u