Trafił mu się COVID jak ślepej kurze ziarno…

7 lutego w Ratuszu Miejskim odbyło się spotkanie z mieszkańcami Cierni dotyczące przebiegu drogi ekspresowej S5 Sobótka-Bolków, która w 8-letniej perspektywie ma być wybudowana na terenie Gminy Świebodzice. Jak widać na zdjęciach, koronawirus nie był tu żadną przeszkodą.
Za to radni nie mogli uczestniczyć w obradach komisji do weryfikacji ofert dla organizacji pozarządowych, ponieważ wg burmistrza Ozgi, pomimo jego własnego zarządzenia, przeszkodą był… koronawirus.
Tak się buduje w Świebodzicach społeczne zaufanie. Pinokio byłby dumny.
Od redakcji: komunikaty na portalach społecznościowych mają formę skrótową, przez co mogą być nie zrozumiałe dla osób niezorientowanych w sytuacji. Dlatego kilka słów wyjaśnienia.
Po pierwsze – spotkanie dotyczące przebiegu drogi S5 na terenie gminy Świebodzice jest pokłosiem konsultacji społecznych, które odbyły się ze względu na COVID w trybie on-line. Na zdjęciach z miejskiej strony internetowej widać, że uczestnicy przebywają w pomieszczeniu urzędu miejskiego, nie przejmują się zagrożeniami ze względu na COVID, nie mają nawet maseczek zakrywających usta i nos…
Po drugie – jak co roku odbył się konkurs na realizację zadań zleconych przez Gminę organizacjom pozarządowym. Podczas konkursu rozdzielane są dotacje z budżetu gminy, miedzy innymi dla klubów sportowych. Od trzech lat,w konkursie nie są zachowane standardy transparentności. W tym roku burmistrz, Paweł Ozga, zasłaniając się zagrożeniem spowodowanym COVID odmówił udziału radnym Rady Miejskiej w posiedzeniu komisji konkursowej…

Dodaj komentarz

Pogoda w Świebodzicach
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Jesteśmy na Facebook'u